Natuurdoelen_oud

Onze natuurontwikkeling heeft tot doel een gezonder leefgebied te creëren voor onder meer:

  • vogelsoorten (zoals porseleinhoen, kwartelkoning en zwarte stern)
  • vissen (zoals zeeprik, rivierprik, elft, zalm en grote modderkruiper)
  • (zoog)dieren en amfibieën (zoals de kamsalamander en bever)

Kaderrichtlijn Water

Een goede waterkwaliteit is belangrijk, daarom is sinds 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Daarin zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. Maatregelen die we nemen zijn: het aanleggen van nevengeulen, aantakken van strangen, verlagen van uiterwaarden, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, aanleggen van vispassages, verbeteren van beekmondingen, plaatsen van rivierhout en saneren van waterbodems.

Lees meer over de Kaderrichtlijn Water.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De biodiversiteit in Europa gaat al jaren achteruit. Bescherming van flora en fauna is daarom een belangrijke prioriteit. Doelstelling is dat het verlies aan soorten planten en dieren in 2020 is gestopt en zoveel mogelijk hersteld.

In Nederland liggen in totaal 162 Natura 2000-gebieden. Veel Natura 2000-doelen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water in het gebied. De meeste uiterwaarden liggen in Natura 2000-gebieden.

Lees meer over Natura 2000.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.