Planfase 2020-2027_oud

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Voor het verbeteren van de riviernatuur in Oost-Nederland zitten we momenteel in de planfase 2020-2027. In deze fase ontwikkelen en evalueren we ideeën en concepten om de verbetering van de riviernatuur aan te pakken. Met als resultaat een voorlopig ontwerp en definitieve ontwerpcriteria.  

Kaderrichtlijn Water

Het hele ecosysteem, inclusief de mens, is afhankelijk van schoon en voldoende water. Wij drinken water, maar ook planten en dieren leven in en van water. Alles wat leeft heeft een bepaalde waterkwaliteit nodig om te kunnen bestaan. Die waterkwaliteit is nog niet overal goed genoeg. Water houdt zich niet aan grenzen. Daarom pakken we het verbeteren van de waterkwaliteit in Europees verband op. Alle EU-landen hebben afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld om samen de waterkwaliteit te verbeteren. Deze afspraken en richtlijnen zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het voornaamste doel van de KRW is het verbeteren van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Hiermee beschermen we de planten en dieren in de Europese wateren en verbeteren we hun leefomgeving.

Lees meer over de kaderrichtlijn Water op de website van Rijkswaterstaat.

Nederland Waterland

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland is een waterland. Onze molens, gemalen, polders en dijken zijn wereldberoemd. Maar hoe schoon en gezond is het Nederlandse water?

Nederland wil zich houden aan de richtlijnen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2000 hebben verschillende overheden, natuurbeheerorganisaties en andere betrokken partijen besloten om samen te werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

In Nederland is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. Rijkswaterstaat bepaalt samen met andere partijen welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze zogeheten KRW-maatregelen herstellen de natuurlijke inrichting van wateren, binnen de kaders van het huidige gebruik. Deze maatregelen hebben een grote impact op het ecosysteem en zorgen ervoor dat planten en dieren zich weer thuis gaan voelen in onze wateren

Lees meer over de Maatregelen Waterkwaliteit op de website van Rijkswaterstaat.

Wat gaan we doen?

In de planfase onderzoeken we voor een groot aantal geselecteerde locaties wat we moeten doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Per locatie maken we een plan. Daarvoor gaan we eerst in gesprek met omwonenden, overheden, belangenverenigingen, recreanten en grondeigenaren. We vragen wat zij belangrijk vinden en waar wij, als dat mogelijk is, rekening mee moeten houden. Op basis daarvan stellen we plannen op voorgeschikte maatregelen. Deze plannen leggen we weer voor aan de verschillende belanghebbenden. In de definitieve plannen houden we zo veel mogelijk rekening met alle reacties. Tot slot voeren we de gekozen maatregelen uit.

Kijk op de kaart hieronder welke maatregelen bij jou in de buurt mogelijk zijn.

 

 

 

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie Kansrijke gebieden Wamel Begin: Einde:
Punt op de kaart Dreumel Begin: Einde:
Punt op de kaart Stiftsche Uiterwaarden Begin: Einde:
Punt op de kaart Heerewaarden Begin: Einde:
Punt op de kaart Heesseltsche Uiterwaarden Begin: Einde:
Punt op de kaart Willige Langerak Begin: Einde:
Punt op de kaart Salmsteke Begin: Einde:
Punt op de kaart De Horde Begin: Einde:
Punt op de kaart Ossenwaard Begin: Einde:
Punt op de kaart Honswijkerwaarden Begin: Einde:
  Een momentje...
  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.