Inloopavond voorlopig ontwerp natuurontwikkeling Cortenoever

26-11-2018 3300 keer bekeken

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Brummen aan plannen om een natuurgebied in te richten in de uiterwaarden van Cortenoever. Op 11 december vindt een inloopavond plaats over het voorlopig ontwerp van dit natuurgebied.

Inloopavond voorlopig ontwerp natuurontwikkeling Cortenoever

Het doel van dit project is om het gebied zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug in de uiterwaarden.

Het plan

Het plan omvat uiterwaardverlaging door het uitdiepen van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen waardoor meer water in de uiterwaarden komt. Daarnaast gaat het om uitbreiding van bloemrijk grasland. Ook de bestaande boskernen met onder andere hardhout ooibos worden uitgebreid. Dit ooibos is zeldzaam in Nederland. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door inbreng van bewoners en gebruikers van het gebied via keukentafelgesprekken.

Waar en wanneer

De inloopavond vindt plaats op 11 december tussen 18.00 en 20.00 uur in de Bronkhorst Hoeve aan de Bronkhorsterweg 1-3 in Brummen. Er is vrije inloop. Om 18.00 uur en 19.00 uur is er een plenaire toelichting.

Wat te verwachten?

Bezoekers kunnen de kaart met het voorlopig ontwerp en een schets van de inrichting bekijken en vragen stellen en uw mening geven aan de medewerkers van het project.

Cookie-instellingen