Plan voor natuurontwikkeling Cortenoever is klaar

14-07-2020 2102 keer bekeken

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat presenteren het definitieve ontwerp voor de natuurontwikkeling van Cortenoever. Het definitieve ontwerp is ongeveer hetzelfde als het voorlopige ontwerp van 2019.

Eerdere plannen gaven voor de waterveiligheid iets teveel opstuwing van de rivier bij hogere waterstanden en voor de scheepvaart iets teveel aanzanding in de vaargeul. Daarom moesten ze worden aangepast. Er was veel rekenwerk nodig om de juiste balans te vinden tussen winst voor de natuur, waterveiligheid en baggerkosten. Vanwege het doorrekenen van verschillende ingrepen, heeft het tot nu geduurd voordat iedereen tevreden was.

In het definitieve ontwerp is de nieuw aan te planten meidoornhaag geschrapt; deze bleek te veel opstuwing te geven bij hoogwater. Ook het bankje dat bij de haag was bedacht als uitkijkpunt gaat daarom niet door.

Meer informatie, onder meer over waar we precies aan de slag gaan, kunt u lezen in de Cortenoever factsheet.

De aanvraag voor de benodigde vergunningen is in het najaar van 2020.

Een groen weiland bedekt met gele paardenbloemen strekt zich uit onder een blauwe lucht met lichte wolken.

In project Cortenoever komen drie natuurdoelen samen:

1. De Kaderrichtlijn Water gaat over het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Daarvoor nemen we maatregelen bij de Batterij in het zuiden en de Kronkelwaarden in het noorden van het gebied; deze maatregelen zorgen voor een gebied dat langer onder water staat waardoor een kraamkamer voor vissen ontstaat.

2. Natura2000 heeft als doel de natuurlijke leefomgeving van dieren en planten te verbeteren. Het natuurgebied Cortenoever is onderdeel van het Natura2000 gebied. Hiervoor breiden we een hardhout ooibos uit, passen we beheer aan om glanshaverhooiland te realiseren en graven we enkele kronkelwaardgeulen uit. Dit helpt de biodiversiteit vooruit en zorgt specifiek voor een leefgebied dat aantrekkelijk is voor de porseleinhoen.

3. Het derde doel waaraan het project bijdraagt is Het Gelders natuurnetwerk. Dat heeft als doel natuurgebieden te versterken en met elkaar te verbinden.

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang updates over Cortenoever

 
 
Cookie-instellingen