Kansen riviernatuur Honswijkerwaard en Steenwaard in digitaal bezoekerscentrum Sterke Lekdijk

22-02-2021 56 keer bekeken 0 reacties

Op 22 maart is een digitaal bezoekerscentrum geopend voor informatie over toekomstige projecten Honswijkerwaard en Steenwaard. In deze uiterwaarden kunnen verschillende kansen voor verbetering van de riviernatuur worden gekoppeld aan het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

In het digitale bezoekerscentrum is informatie te vinden over het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis, dat onderdeel uitmaakt van project Sterke Lekdijk. De focus ligt op het Voorkeursalternatief: het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking.

Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeenten Houten en Nieuwegein zijn eveneens aanwezig in het digitale bezoekerscentrum. Zij presenteren in een eigen ruimte de projecten die tegelijkertijd met de dijkversterking uitgevoerd kunnen worden. De riviernatuur kan verbeterd worden door bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en overstromingsvlakten, het verbinden van strangen met de rivier en het plaatsen van rivierhout. Deze maatregelen geven een betere leefomgeving voor de vissoorten winde en riviergrondel, grote modderkruiper en bittervoorn.

Sterke Lekdijk
Sterke Lekdijk is een dijkversterkingsproject van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het project wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbinnen tot aan 2050 meer dan 1300 kilometer aan dijk wordt versterkt. Het digitale bezoekerscentrum gaat over Culemborgse Veer – Beatrixsluis, één van de deelprojecten van Sterke Lekdijk.

Het digitale bezoekerscentrum is geopend tot en met 7 maart.

Screenshot van de digitale bezoekersruimte

 

0  reacties

Cookie-instellingen