Status vergunningen en actuele communicatie Lunenburgerwaard

02-11-2021 615 keer bekeken

In de periode van 4 februari tot 18 maart jl. hebben de bevoegde gezagen hun besluit op vergunningverlening van het ontwerp gepubliceerd en kon de omgeving hierop reageren. Er zijn 7 zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot wijziging van het besluit.

Voor de beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de “Nota van beantwoording zienswijzen project natuurontwikkeling Lunenburgerwaard”. Dit document kunt u inzien samen met het definitieve besluit van het bevoegd gezag via https://www.rudutrecht.nl/lunenburgerwaard. De documenten zijn voor de periode van 6 weken digitaal in te zien, vanaf 27 mei tot en met 8 juli 2021.

Presentatie ontwerp


Naast alle informatie op deze pagina over het ontwerp is een presentatie van het ontwerp ingesproken te bekijken op YouTube. In deze presentatie legt de projectleider het ontwerp uit en vertelt over de vervolgstappen.

Cookie-instellingen