Eerste boom geplant als start van natuurontwikkeling in Lunenburgerwaard

09-11-2021 739 keer bekeken

De natuur in de Lunenburgerwaard bij Wijk bij Duurstede wordt verder versterkt door de aanleg van moeraszones, een nieuw bos, het plaatsen van rivierhout en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een belangrijke stap voor dit N2000 gebied en voor het behalen van de KRW-doelen van 2027.

Natuurliefhebbers kunnen straks genieten van het gebied via een nieuwe wandelroute die vanaf Wijk bij Duurstede door het westelijk deel van het gebied gaat lopen. De samenwerkingspartners hebben een eerste boom geplant in het gebied als symbolische start voor de natuurinrichting.

Vier personen poseren naast een geplante boom en een graafmachine tijdens een ceremonie voor het natuurproject, terwijl ze symbolisch scheppen vasthouden

Van links naar rechts de personen op de foto: Wil Kosterman (Wijk bij Duurstede), Saskia van Dockum (Utrechts Landschap), Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Arno Valkhof (Rijkswaterstaat)

De natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard vindt plaats op land en in het water. In het gebied worden vanuit de KRW doelstellingen natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, uiterwaarden verlaagd en wordt in de oude rivierarm rivierhout aangebracht. Dit rivierhout zorgt onder meer voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen, die bovendien hun eieren kunnen leggen in de houtbegroeiing. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt en de natuur- en waterkwaliteit verbeterd.

Het nieuw aan te planten bos is voor de gezondheid van mens en dier van groot belang. Het bos wordt aangelegd, zonder dat de doorstroom van de rivier wordt belemmerd bij hoog water. Het nieuwe bos zal de huidige natuurwaarden en leefgebieden versterken. Een deel van het bos wordt toegankelijk voor wandelaars.

 Een gedetailleerde illustratie van de toekomstige ontwikkeling van het Gravenbol-gebied langs de Neder-Rijn, met verschillende zones voor natuurherstel gemarkeerd.

Illustratie: Toekomstbeeld Lunenburgerwaard

Samenwerking

De plannen zijn door provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Utrechts Landschap ontwikkeld in samenspraak met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Wijk bij Duurstede, omwonenden en overige betrokkenen. Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp zijn betrokkenen gevraagd inbreng te leveren op het plan. De bijdragen hebben geleid tot extra zorg voor de waterveiligheid van de pleziervaart in het gebied, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van rivierhout in het water.  

Cookie-instellingen