Samen werken aan een veilige dijk in Unesco werelderfgoed

16-11-2021 588 keer bekeken

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gebiedspartners tekenden 15 november een overeenkomst om samen te werken aan een veilige en mooie Lekdijk. De dijkversterking tussen de Culemborgse Veer en de Beatrixsluis gaat gepaard met de realisatie van andere opgaven in het gebied.

Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatbosbeheer en de gemeenten Nieuwegein en Houten tekenden de overeenkomst als gebiedspartner van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om samen te werken aan de uitdagingen. De dijkversterking in het gebied van de Hollandse Waterlinie – dat onlangs door UNESCO is uitgeroepen tot werelderfgoed – wordt nu gelijktijdig gerealiseerd met werkzaamheden aan natuur, cultuurhistorie, verkeersveiligheid en recreatie. Met de inpassingen in het gebied werken de partijen samen aan onder andere betere leefgebieden voor planten en dieren.

Sterke Lekdijk

Als onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma versterkt het waterschap de Lekdijk over de gehele 55 kilometer. Zo houdt de dijk ook in de toekomst de omgeving veilig. Het project is opgedeeld in zes deeltrajecten, waaronder het 11 kilometer lange deeltraject Culemborgse Veer – Beatrixsluis. In dit deeltraject pakken de samenwerkende partijen meerdere opgaven aan.

Verschillende opgaven

De opgaven in het deelgebied zijn zeer uiteenlopend. Zo werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht samen om de waterkwaliteit en de biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls te geven. Ook vindt er onderzoek plaats met de gemeenten en provincie om de verkeersveiligheid te borgen. Om bezoekers meer van het werelderfgoedgebied te laten genieten, komen er nieuwe rustpunten op de dijk en overweegt de provincie om een aantal cultuur-historische elementen extra onder de aandacht te brengen. Interessante locaties in het gebied, zoals de inlaatsluis bij Fort Honswijk, worden beter zichtbaar gemaakt door wandelpaden er beter op aan te laten sluiten. Door de opgaven tegelijk met de dijkversterking aan te pakken, beperken de samenwerkende partijen de overlast voor de omgeving.

U kunt meedoen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is benieuwd naar de kennis en ideeën van omwonenden en andere belanghebbenden. Het waterschap nodigt daarom inwoners van het gebied uit hun inbreng te delen. Wilt u meewerken aan de ontwikkeling van uw omgeving, dan kunt u dat laten weten via sterkelekdijk@hdsr.nl onder vermelding van het betreffende deeltraject.

Meer Informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.sterkelekdijk.nl en www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/

 

Cookie-instellingen