Persbericht gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten

24-12-2021 1299 keer bekeken

Nieuwe fase gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten bevestigt goede samenwerking waterpartners

De plannen en vergunningen voor de herinrichting van veerhaven Ochten zijn grotendeels klaar. De haven van deze Gelderse locatie langs de Waal, wordt opnieuw ingericht, met veel aandacht voor natuur en recreatie. Begin volgend jaar liggen de vergunningen en het provinciaal inpassingsplan ter inzage. Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland hebben samengewerkt aan het plan. Nu de ontwikkeling van veerhaven Ochten concreter wordt, krijgt Waterschap Rivierenland in deze nieuwe fase de regie. 

Ander Ochten

Het gebied tussen de dijk en de rivier bij Ochten gaat er anders uitzien. Aan de dijk komt een hoogwatervrij terrein van waaruit de uiterwaarde kan worden beleefd en vanwaar je het gebied kunt ontdekken. De haven wordt opgeknapt en hier komen aanlegplaatsen voor een Waaltaxi en kleine rondvaartboten. Tussen de uiterwaarden wordt een geul aangelegd. Dat wordt een mooie groene omgeving voor plant en dier. Tenslotte komen er voor wandelaars paden en bankjes met tafeltjes om uit te rusten. En recreanten kunnen hun auto achterlaten op een nieuwe parkeerplaats.

Eén partij

Waterschap Rivierenland begint 2023 met de uitvoering van de dijkversterking en zal de ontwikkeling van de uiterwaard meenemen. Hierdoor kan er duurzaam gewerkt worden, onder meer door het hergebruik van materialen. Naar verwachting heeft één uitvoerende partij, het waterschap dus, beter grip op kosten die voortvloeien uit werkzaamheden.

Geslaagde samenwerking

Inmiddels wordt er al meerdere jaren gewerkt aan de veerhaven en omgeving. Die samenwerking wordt nu bekrachtigd met een Realisatieovereenkomst. Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Als bestuurder heb ik de Waal rondom Ochten regelmatig bezocht. We werken namelijk hard aan een veilige en mooie Waal. Veerhaven Ochten zal daarin een mooie plek innemen. Daarnaast ben ik trots op de geslaagde samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland. Vier partijen die elkaar daadwerkelijk hebben gevonden in een ambitieus waterproject, dat is heel bijzonder.” 

Groen

Jos van Hees, directeur Netwerkontwikkeling, Rijkswaterstaat:

“De gebiedsontwikkeling bij Veerhaven Ochten biedt ons prachtige kansen om samen te werken aan de verbetering van riviernatuur. Met een geul die aan twee zijden met de rivier is verbonden, kunnen we op dit stukje van aan de Waal ruimte maken voor een diversiteit aan plant- en diersoorten. Zo wordt het een gebied om riviernatuur te beleven!”

Nieuwsgierig

Herma van Dijkhuizen, wethouder Recreatie en toerisme, Neder-Betuwe:

 “Het gebied rond de Veerhaven in Ochten aantrekkelijker maken voor onze inwoners - als gemeente zijn wij heel blij met deze ontwikkeling. Ik verwacht dat ook gasten van buiten Ochten worden geprikkeld om te komen genieten van de rivier, prachtige natuur en mooie wandelroutes.”

Doordacht

Hennie Roorda, Heemraad Waterschap Rivierenland:

Waterschap Rivierland gaat de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten aanleggen samen met de uitvoering van de dijkversterking in de gemeente Neder-Betuwe. De werkzaamheden van beide projecten liggen in hetzelfde gebied en omvatten dezelfde type werkzaamheden. Het zand en de klei die vrijkomen uit de nevengeul in de uiterwaard zullen worden gebruikt bij de dijkversterking. Dit zorgt voor minder uitstoot van vrachtwagens. Het combineren van de uitvoering van beide projecten zorgt voor lagere begeleidingskosten. Daarnaast verwachten we een lagere kostprijs voor de gebiedsontwikkeling door beide projecten samen uit te voeren. Door beide projecten samen uit te voeren verwachten we ook minder overlast voor de omgeving. Dit is een mooi voorbeeld hoe overheden door samen te werken meer kunnen bereiken.

Cookie-instellingen