Eerste schop in de grond als start van een duurzamere leefomgeving in Cortenoever

16-05-2022 1168 keer bekeken

Aan de IJssel in het gebied tussen Brummen en Zutphen ligt Cortenoever. Dit nu al bijzondere uiterwaardengebied kan door werkzaamheden aan de riviernatuur een nog duurzamere leefomgeving worden voor mens, dier en plant.

Met meer ruimte in de uiterwaarden, uitbreiding van bloemrijk grasland en extra hardhoutooibos. Een belangrijke stap voor het behalen van de KRW-doelen van 2027 en de Natura2000 doelen van de Provincie Gelderland.

Natuurliefhebbers kunnen straks weer genieten van de rijke natuur via het fietspad op de oude dijk en bestaande struinroute. De samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, en Provincie Gelderland, aannemer Van den Herik, Staatsbosbeheer en Gemeente Brummen hebben samen met omwonenden de eerste schop in de grond gezet als symbolisch start van het herstel van de riviernatuur aan de IJssel.

Mensen in oranje veiligheidshesjes graven met schoppen tijdens een ceremonie op een grasveld.
In aanwezigheid van Wethouder Pouwel Inberg van gemeente Brummen, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, van den Herik werden de eerste schoppen in de grond gezet.

De natuurontwikkeling in Cortenoever vindt plaats op drie locaties. Enkele lage delen in de uiterwaarden bij de batterij verlagen we tot het niveau zoals dat oorspronkelijk was. Daardoor blijft het water er na hoogwater langer in staan. Er ontstaat een gebied waar vissen kunnen paaien. Aan de westkant van het gebied breiden we het bos uit met o.a. eiken, essen en iepen. Hier kunnen deze bomen zich gaan ontwikkelen tot een hardhoutooibos. In de lagere delen planten we wilgen om een zachthoutooibos te creëren. De oude stroomgeulen zijn langzaam dichtgeslibd en staan daardoor grotendeels nog droog. In een deel van de geulen komt weer water te staan. We volgen bij het graven het reliëf van de oude stroomgeul van de IJssel. Vissoorten die houden van begroeide wateren, profiteren hiervan.

Twee vrouwen in oranje veiligheidshesjes scheppen zand in kruiwagens op een zonnig grasveld
Foto's: Studio retouched, Paul van Baardwijk

Samenwerking

Rijkswaterstaat is de opdrachtgever van dit project. We werken samen met provincie Gelderland, die eigen natuurbeleid heeft, aannemer Van den Herik, gemeente Brummen en Staatsbosbeheer. Het ontwerp voor Cortenoever is mede tot stand gekomen door inbreng van bewoners, eigenaar en gebruikers van het gebied.

Cookie-instellingen