Belangrijke stap op weg naar een schone en gezonde IJssel

02-11-2017 1769 keer bekeken

Op vrijdag 27 oktober was de oplevering van het eerste deel van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen in de IJssel. Door de maatregelen is de omgeving van de rivier natuurlijker ingericht, wat bijdraagt aan een schone en ecologisch gezonde rivier.

Zo zijn er nevengeulen aangelegd, stenen van de oevers verwijderd en er is dood hout aangebracht. De geulen zijn aantrekkelijk voor vis en waterplanten. De natuurvriendelijke oevers en het dode hout vormen een prettig leefgebied voor planten, dieren en insecten.

Jos van Hees, directeur netwerkontwikkeling, was bij de oplevering aanwezig:

‘We zijn trots op het resultaat. De nieuwe kennis passen we toe in de projecten die nog komen. We hebben heel veel bereikt in het chemisch en ecologisch verbeteren van het watersysteem.’

De maatregelen zijn de eerste stap op weg naar een schonere en gezonde IJssel (KRW-eerste tranche). De komende jaren voert Rijkswaterstaat met partners nog een flink aantal maatregelen uit langs de IJssel om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

De opleveringshandeling bestond uit het ‘doorzagen’ van enkele boomstammen, waarin een prachtig houtsnijwerk was gemaakt (zie foto’s). Elke partner kreeg een van de boomstammen aangeboden. De boomstam van Rijkswaterstaat krijgt binnenkort een mooie plek in het kantoor in Arnhem.

RTV Oost was aanwezig bij de oplevering en interviewde onder andere Rijkswaterstaat ecoloog Margriet Schoor

Vara Vroege Vogels besteedde aandacht aan de oplevering

Bestuurders van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe verrichten de openingshandeling.

Cookie-instellingen