Onze doelen

Natuur rond rivieren verbeteren

De natuur in en rond onze rivieren vervult een belangrijke rol in Nederland. De rivieren zijn een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden.
Maar de riviernatuur ging de afgelopen eeuwen flink achteruit. Soorten slonken in aantal geslonken of verdwenen zelfs en de biodiversiteit nam af. Dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Met diverse maatregelen brengen we de natuur weer in balans. De maatregelen zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierin zijn afspraken gemaakt om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.
In uiterlijk 2027 moet het water in heel Europa aan de nieuwe richtlijnen voldoen. Ook liggen de uiterwaarden die we aanpakken in Oost-Nederland meestal in een Natura 2000-gebied. Bij de Maas geldt dat voor het Nederlandse deel van de Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren. Dit Europese netwerk van natuurgebieden is bedoeld om bepaalde planten en dieren en hun leefomgeving te beschermen.

 

Beekmondingen herstellen

Natuurlijke overgangen tussen rivier en beek zijn belangrijk voor het waterleven. Daarom herstellen we waar mogelijk het oorspronkelijke karakter van de beekmondingen. We creëren een geleidelijke overgang tussen water en land en verwijderen obstakels of leiden het water om. Ook zorgen we voor meer afwisseling in stroming en waterdiepte en geven we de beken waar dat kan hun slingerende loop terug.

Bekijk maatregel in PDF 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.

 

Bekijk maatregel in PDF

Vispassages aanleggen

Stuwen, waterkrachtcentrales en gemalen zijn grote hindernissen voor rondtrekkende vissen, die kunnen niet zomaar over of door de hoge bouwwerken en ronddraaiende delen heen. Daarom leggen we daar vispassages aan. Zo kunnen vissen gemakkelijker heen en weerzwemmen tussen hun verschillende leefgebieden. Grote hoogteverschillen overbruggen we met vispassages.

Bekijk maatregel in PDF

 

 

Geulen en strangen verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijker leefgebied voor planten en dieren.

Bekijk maatregel in PDF

Oevers aanpassen

Daar waar het kan, halen we zoveel mogelijk oeverstenen weg. Met ondiep water, rivierstrandjes en steilranden herstellen we deze oevers zoveel mogelijk in hun natuurlijke staat. Zo krijgt de rivier en de natuur eromheen weer de ruimte.

Bekijk maatregel in PDF

Kademuren en damwanden compenseren

Kademuren en damwanden zorgen voor veiligheid, maar het waterleven kan er weinig mee. Met innovatieve oplossingen, zoals drijvende eilanden, biohutten, visvriendelijke damwanden en vissenbossen bootsen we natuurlijke leefgebieden voor waterplanten en -dieren na. Daarmee geven we het waterleven een duwtje in de rug.

Bekijk maatregel in PDF

 

 

Chemische waterkwaliteit verbeteren

Om de hoeveelheid schadelijke chemische stoffen in het water en de waterbodem te verminderen, meten we de chemische waterkwaliteit continu. Waar nodig nemen we maatregelen, zoals waterbodemsanering.

Bekijk maatregel in PDF 

Wetlands creëren

Op sommige plekken verlagen we in een groter gebied de uiterwaard. Zo ontstaan er waterrijke, moerassige natuurgebieden die een optimale leefomgeving vormen voor waterplanten en vissen, insecten en andere waterdieren.

Bekijk maatregel in PDF

Verbinding met de zee maken

Natuurlijke riviermondingen aan de kust aan de kust hebben een geleidelijke overgang van zoet naar zout water. Een perfect leefgebied voor allerlei planten en dieren. Daarom verbinden we dit soort landwateren weer met de zee. Bijkomend voordeel is dat trekvissen weer gemakkelijker kunnen migreren, waardoor ook de visstand verbetert.

Bekijk maatregel in PDF

 

 

Nieuwe technieken uitvoeren

We werken voortdurend aan nieuwe technieken om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij werken we mét de natuurkrachten, in plaats van ertegen. Rivierhout en biohutten zijn hier een voorbeeld van.

Bekijk maatregel in PDF

 

 

 

 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.