Onze visie

Meer natuurontwikkeling bij rivieren

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.

Samen bereiken we meer

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom werkt Rijkswaterstaat met diverse samenwerkingspartnners. Denk aan waterschappen, gemeenten, provincies en Staatsbosbeheer, maar ook met particuliere partijen zoals ontgronders of natuurbeheerorganisaties kunnen we soms doelen combineren. Onder de naam ‘Samenwerken aan Riviernatuur’ zetten wij ons in voor gezond water en duurzame riviernatuur. Door onze kennis over dit onderwerp te bundelen, pakken we de natuurontwikkeling en het natuurbeheer in het rivierengebied écht goed aan.

Onze gedeelde belangen verenigen ons. Of we nu werken vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, de Nadere Uitwerking Rivierengebied of de Programmatische Aanpak Grote Wateren. We zoeken naar de juiste balans tussen de verschillende kwaliteiten van een gebied. Zo ontwikkelen we gezondere leefgebieden voor planten en dieren en zorgen we dat zij zich (weer) thuis gaan voelen in onze rivieren.

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.