Inloopavond vispassage Doesburg 15 maart

07-03-2018 3585 keer bekeken

Waterschap Rijn en IJssel realiseert dit jaar een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex in Doesburg samen met Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Doesburg.

De vistrap aan de Barend Ubbinkweg, in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel, is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil -oplopend tot vijf meter- in combinatie met de grote variatie waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van deze vispassage verdwijnt de laatste hindernis, waardoor vissen straks onbelemmerd van de IJssel tot in Duitsland kunnen migreren.

Omwonenden en andere geĂŻnteresseerden zijn welkom op de inloopavond op donderdag 15 maart. Medewerkers van gemeente en waterschap geven dan informatie over de plannen en werkzaamheden rondom de vispassage.

Tijd: 19:00-21:00

Locatie: Restaurant de Waag, de Hooge Zaal

Bijzondere vispassage

Stuwen en gemalen zijn nodig om het water(peil) te beheren, maar vormen een hindernis voor vissen. Vispassages vergroten de leefomgeving van de vissen en daarmee de biodiversiteit in de wateren. Vanwege het extreme hoogteverschil bij de stuw in Doesburg is een technisch complexe vispassage nodig, die uniek is in Nederland. De locatie wordt daarom ook ingericht en opengesteld voor het publiek. Dan kan iedereen zien hoe de vissen omhoog zwemmen. Ook wordt de omgeving in en om het complex natuurlijker ingericht. Op zaterdag 21 april a.s., Wereldvismigratiedag, wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd door de samenwerkende partijen.

Bouwwerkzaamheden

De afgelopen weken zijn een aantal werkzaamheden gestart als voorbereiding op de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Zo wordt er momenteel zand aangevoerd om het terrein te verstevigen. De vispassage zal onder de Barend Ubbinkweg door komen te liggen. Dit maakt het noodzakelijk om de Barend Ubbink weg ter hoogte van de vispassage in het najaar tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen gewoon gebruik maken van de Barend Ubbinkweg.

Water en Doesburg horen bij elkaar. Daarom wordt de omgeving geschikt gemaakt voor het uitdragen van watertaken die op deze plek samenkomen zoals waterveiligheid, waterkwantiteit en –kwaliteit, vaarweg- en peilbeheer en stedelijk water. De vispassage wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 opengesteld voor vissen en publiek.

Cookie-instellingen