In de zomer zijn er minder werkzaamheden in het Zwarte Water

17-05-2024 57 keer bekeken

NIEUWSBERICHT

In de zomer zijn er minder werkzaamheden. Toch doen we nog wel het een en ander. We geven u een update. Zo is de nieuwe nevengeul bij Genne-Overwaters klaar, waren we druk bezig met het aanleggen van de luwtezones en zijn bomen geplant voor het nieuwe hardhout ooibos ‘Hasselterbos’. 

De komende maanden liggen de meeste werkzaamheden in het Zwarte Water grotendeels stil in verband met het broedseizoen. Het enige dat we op dit moment nog wel doen, is het aanbrengen van een afdekking op de reeds geplaatste damwanden. Half juli gaan we verder met het vergroenen van de damwanden, door er plantenbakken aan te hangen.

Met het creëren van de luwtezones zijn we een heel eind op weg – maar we zijn er nog niet. Vanaf september worden de luwtezones verder aangelegd. Zo zetten we weer volgende stappen bij het verbeteren van de onderwaternatuur, zorgen we voor schoon en gezond water volgens de Kaderrichtlijn Water en dragen we bij aan de Europese Natura 2000-doelstellingen.

Bij de monding van het Zwarte Meer liggen gele tonnen in het water om de daar aanwezige gronddam te markeren. Dit is nodig voor de veiligheid van waterrecreanten. Met de gele tonnen attenderen we hen op een obstakel in het water, zoals in dit geval een gronddam.

U ontvangt van ons geen nieuws-updates in de maanden juni en juli.

We wensen u een fijne zomer!

Cookie-instellingen