Samen verbeteren we de riviernatuur in Polder de Eendracht / Bolswaard

Samen verbeteren we de riviernatuur in Polder de Eendracht / Bolswaard

De Polder de Eendracht / Bolswaard ligt aan de linkeroever van de Lek. Het betreft een uitgestrekte uiterwaard van Vianen tot benedenstrooms van Lexmond. De uiterwaard ligt in de gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht.

Kenmerkend voor deze uiterwaard zijn de twee zandwinplassen die momenteel worden gebruikt als recreatieplas en jachthaven met bijhorende campinglocatie. Aan de westkant bevindt zich ook een jachthaven met campinglocatie en natuurproject de Kersbergsrak ofwel Bolswaard. De uiterwaard bestaat grotendeels uit agrarische grond in combinatie met natuur. 


Waarom? 

Langs de oevers van Polder de Eendracht / Bolswaard gaan wij verkennen waar we de riviernatuur kunnen verbeteren door een beter leefgebied te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de Nederrijn-Lek, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen. Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water.


Hoe? 

De verbetering van de leefgebieden richt zich in Polder de Eendracht / Bolswaard op oeveroptimalisatie. Dit betekent het verbeteren van de oever door meer vegetatie, variatie en bijvoorbeeld een flauwer talud aan te brengen, zodat plant- en diersoorten zich (weer) thuis gaan voelen in de rivier. De oever is daardoor niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in het gebied.
 

Maatregelen

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.