Wandeling door Salmsteke voor Voorlopig Ontwerp dijkversterking en herinrichting uiterwaard

03-08-2020 1125 keer bekeken 0 reacties

Tijdens (coronaproof) wandelingen op woensdag 19 augustus en zaterdag 22 augustus door het gebied Salmsteke presenteert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het Voorlopig Ontwerp voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard.

Van Voorkeursalternatief naar Voorlopig Ontwerp
Het waterschap werkt samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Lopik, de provincie Utrecht, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer om te komen tot één ontwerp voor zowel de dijkversterking als de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. In juni 2019 zijn hiervoor voorkeursalternatieven vastgesteld, die nu zijn uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Daarbij is goed geluisterd naar de omgeving, hebben er werkgroepen pleisterplaats en hondenuitlaters plaatsgevonden en zijn er extra onderzoeken uitgevoerd om nog gerichter de dijk te kunnen versterken.

Wandelen door Salmsteke
Tijdens een wandeling van een uur laat het waterschap, samen met de partners, graag de plannen voor het Voorlopig Ontwerp aan u zien. Op de route zijn er een aantal stops, waar met kaarten en informatiepanelen uitleg wordt gegeven over wat waar is voorzien. Door deze bijeenkomst in het gebied zelf te organiseren, komen de plannen gelijk tot leven en krijgt de omgeving direct inzicht in wat het ontwerp concreet betekent.

Bij de stops wordt onder andere ingezoomd op:
•    De wijze waarop de dijk versterkt wordt.
•    De invulling van recreatiemogelijkheden / pleisterplaatsfunctie.
•    De mogelijkheden voor wandelen in de uiterwaard (met en zonder hond).
•    De technische inrichting van de te ontwikkelen natuurgeul in aansluiting op de Lek en de afscheiding tussen deze geul en de aan te leggen zwemplas.

Wandeling in coronatijd
In verband met corona is het nodig om vooraf in te schrijven voor een tijdslot. Op zowel woensdag 19 augustus als zaterdag 22 augustus zijn er drie wandelingen, die ieder uur van start gaan. Per wandeling zijn er 30 plekken en bij de stops op de route wordt de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Het waterschap ziet u graag bij één van de wandelingen, uiteraard alleen als u geen klachten heeft. Samen houden we corona onder controle.

Praktische informatie

  • Woensdag 19 augustus: 15.00u, 16.00u, 17.00u
  • Zaterdag 22 augustus: 14.00u, 15.00u, 16.00u

Inschrijven kan via de website van het waterschap: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke.

Sterke Lekdijk en Salmsteke Ontkiemt!
De dijkversterking maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk. Van Amerongen tot Schoonhoven versterken we de Lekdijk om West- en Midden-Nederland te beschermen tegen overstroming vanuit de rivier. Met deze dijkversterking beschermen we ons land ook in de toekomst goed tegen water. Tegelijkertijd met de dijkversterking werken we hier aan de herinrichting van de uiterwaard onder de noemer Salmsteke Ontkiemt! Dit betreft een samenwerking tussen het waterschap, de gemeente Lopik, de provincie Utrecht, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer.

 

0  reacties

Cookie-instellingen