Uiterwaard Salmsteke klaar voor de toekomst

28-06-2023 576 keer bekeken

Precies een jaar geleden ging de eerste schop in de grond voor de herinrichting van de Salmsteke uiterwaard. Met als stip op de horizon een veilige uiterwaard waar ruimte is voor natuurontwikkeling en recreatie.

Het is de eerste van de zeven deeltrajecten van het programma Sterke Lekdijk dat vrijdag 23 juni formeel is opgeleverd. Sterke Lekdijk maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). In de uiterwaard zijn een getijdegeul, een zwemplas, wandelpaden en (tijdelijke) horeca gerealiseerd waar de omgeving en recreanten van kunnen genieten.


Voor het project is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een innovatief partnerschap aangegaan met Mourik Infra B.V. Zij hebben samen met provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, gemeente Lopik, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer de handen ineengeslagen. Door in deze samenwerking opgaven te combineren en kennis en kunde te bundelen, kunnen de projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer.


Oplevering uiterwaard gevierd; het gevonden anker kreeg een vaste plek

De oplevering van de uiterwaard werd gevierd met omwonenden en alle betrokken partijen. De bestuurders van de verschillende partijen hebben de uiterwaard ingewijd door middel van een symbolische handeling. Daarbij gingen ze in Salmsteke ‘voor anker’ door middel van het plaatsen van een anker in het gebied. Het anker was tijdens de werkzaamheden aan de geul gevonden en heeft nu een vaste plek langs de oever. Na de officiële openingshandeling was er de mogelijkheid door het gebied te wandelen, waarbij een toelichting werd gegeven op het gerealiseerde ontwerp. Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden is trots op het resultaat: “Er zijn letterlijk bergen werk verzet door alle partijen. Daar neem ik mijn petje voor af. En nu is al te zien hoe mooi het is geworden. Het gebied heeft nog wat tijd nodig om tot volle bloei te komen, maar de basis is gelegd voor ónze Lekdijk, waar we kunnen ontspannen en genieten van de natuur. Een mooie én veilige omgeving, met ruimte voor de rivier en met aandacht voor de leefomgeving van planten en (water)dieren. De uiterwaard is klaar voor de toekomst.”

Een groep mensen trekt aan een groot anker op een grasveld.

Natuur en recreatie

Door het aanleggen van een getijdengeul ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van dynamische riviernatuur. Op de droge delen zal het glanshaverhooiland en stroomdalgrasland zich verder kunnen ontwikkelen. Daarmee worden het Natuur Netwerk Nederland in het gebied en in de Natura 2000-gebieden in de omgeving versterkt. In de zwemplas kunnen recreanten op eigen risico zwemmen. Hiermee wordt aan de behoefte aan zwemlocaties in de provincie Utrecht verder invulling gegeven. Ballenlijnen en palen met diepteaanduiding geven de waterdiepte aan. En de kwaliteit van het zwemwater wordt regelmatig gemonitord. Er is tijdelijke horeca aanwezig tot november 2023. Voor permanente horeca wordt later een uitvraag gedaan. Om de toegankelijkheid van de uiterwaard te vergroten zijn wandelpaden aangelegd. Honden moeten worden aangelijnd, maar er is ook een speciaal losloop gedeelte.

Dijkversterking en toegankelijkheid

Het project haakt aan op de bredere gebiedsontwikkeling ‘Salmsteke Ontkiemt’ en bestaat uit twee fases. Het herinrichten van de uiterwaard en het versterken van de dijk. Nu de eerste fase is afgerond, start het werk voor de dijkversterking. Dit loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van twee kilometer. Bij het afgraven van de geul is klei vrijgekomen. Deze klei ligt in de depots in de uiterwaard en wordt later gebruikt voor de dijkversterking. Dit jaar vindt het werk voornamelijk plaats aan de buitenberm. Om het werk veilig uit te voeren is dit deel tot eind oktober 2023 afgesloten voor verkeer, uitgezonderd voor bewoners en hulpdiensten. Het recreatiegebied Salmsteke en het voetveer blijven bereikbaar. Het werk voor de dijkversterking is naar verwachting eind 2024 klaar.

Cookie-instellingen