Nieuw plan voor Salmsteke in de maak

30-11-2017 2320 keer bekeken 0 reacties

De provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat werken met Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik een gezamenlijk plan uit voor het gebied rond Salmsteke in Lopik.

Dit plan combineert de dijkversterking met de doelen voor recreatie en natuurontwikkeling. Het plan moet begin 2019 klaar zijn en draagt de naam ‘’Salmsteke Ontkiemt!’’ De bestuurders van de vier partijen ondertekenden daartoe op 29 november 2017 een samenwerkingsovereenkomst.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt onder de naam ‘Sterke Lekdijk’ op zeven trajecten aan de versterking van de Lekdijk. Salmsteke is één van deze trajecten. Hier werken Rijkswaterstaat, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, de provincie Utrecht en het waterschap samen aan de herinrichting van de uiterwaard en de versterking van de dijk. Zij combineren hier doelen voor dijkversterking, natuurontwikkeling en uitbreiding van recreatiemogelijkheden. Met de samenwerking  willen de partijen  werkzaamheden  combineren, zodat overheidsgeld efficiënt wordt besteed. Door een gezamenlijk plan te maken en uit te voeren, hoeven de graafmachines maar een keer het gebied in.

Informatiebijeenkomst
In de komende anderhalf jaar onderzoeken de partijen in samenspraak met de omgeving hoe de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard tot bijzonder natuur- en recreatiegebied samen kunnen worden ingevuld. Op 25 januari 2018 is de eerste informatieavond gepland in Lopik. Op deze avond horen bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden meer over de plannen en kunnen zij hun ideeën inbrengen over zowel de dijkversterking als de inrichting van de uiterwaard.

Planning
In 2019 nemen de betrokken overheden een besluit over de inrichting van de uiterwaard en besluit het algemeen bestuur van het waterschap welke oplossing voor de dijkversterking verder wordt uitgewerkt. Na uitwerking van de plannen start in 2021 de uitvoering.

Vier mensen zitten aan een vergadertafel met documenten, klaar om te ondertekenen.

Op de foto vlnr: Directeur Van Hees (Rijkswaterstaat), Voorzitter Geerdes (Recreatieschap De Stichtse Groenlanden), Hoogheemraad De Groot (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Gedeputeerde Verbeek-Nijhof (provincie Utrecht)  ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de verkenningsfase van Salmsteke Ontkiemt!

Directeur Neutel van Staatsbosbeheer en wethouder Spelt van Lopik ondertekenden een verklaring waarin zij hun steun uitspreken voor de samenwerking in Salmsteke Ontkiemt!

0  reacties

Cookie-instellingen