Jaarsveld Vreeswijk

Samen maken we de Horde en Jaarsveld natuurvriendelijker

Uitweg 1-2, de Horde en Jaarsveld 1-2 liggen op de rechteroever van de getijdenrivier de Lek, ter hoogte van Vreeswijk. Hier zijn kansen voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de waterkwaliteit, om zo de leefomgeving voor planten en dieren te verbeteren.

Over het project

Deze uiterwaarden liggen in het gebied tussen Vreeswijk en Jaarsveld, waarvan de Horde is aangewezen als beschermd Natura 2000-natuurgebied. We gaan hier aan de slag met de rivier en de uiterwaarden om zo de biodiversiteit een boost te geven. Het gaat deels om land in de uiterwaarden en deels om water in de getijdenrivier de Lek. Alles wat we hier doen, draagt bij aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000.

We zijn bezig met een paar dingen tegelijk:

  • We onderzoeken in uiterwaard de Horde of het mogelijk is om de getijdengeul te optimaliseren en uit te breiden. Daarmee ontstaat extra leefgebied voor vissen zoals de winde en de rivierprik.
  • Momenteel zijn oevers verhard en liggen er stenen op. Natuurvriendelijke oevers zijn vrij van stenen en zijn daardoor een beter leefgebied voor planten en dieren. Daar gaan we dus mee aan de slag.
  • Langs de dijk bij Jaarsveld-Vreeswijk onderzoeken we hoe de tichelputzone hersteld en verbeterd kan worden. Een tichelput is een put die is ontstaan door de winning van klei voor het bakken van steen. Zo’n put heeft een cultuurhistorische waarde en heeft ook natuurwaarde.
  • Voor de natuur op het land onderzoeken we of beter beheer of andere inrichting de biodiversiteit in de uiterwaard kan vergroten.

Niet alleen de natuur heeft onze aandacht. Dat is wel het belangrijkst, maar we kijken ook naar het landschap, recreatie, cultuurhistorie en het beleven van deze uiterwaarden.

Planning

De komende periode verkennen we samen met Staatsbosbeheer en Provincie Utrecht in dit gebied de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Daaruit komt een eerste schetsontwerp met mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de uiterwaard. Dit schetsontwerp zullen we op deze website delen.

Meedoen

Zodra het schetsontwerp er is, delen we dit op deze website. Omwonenden krijgen de kans om op het ontwerp te reageren. Over de wijze waarop de omgeving kan reageren, wordt later meer bekendgemaakt.   

Samenwerken aan riviernatuur

In Uitweg 1-2 en de Horde en Jaarsveld 1 en 2 werkt Rijkswaterstaat nauw samen met de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Daarnaast werkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan de dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk (dit project heet Sterke Lekdijk). Bovengenoemde partijen delen kennis en ervaring van het gebied en onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden om de natuurontwikkeling in de uiterwaarden en de dijkversterking tegelijkertijd op te pakken.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen om de waternatuur te verbeteren.
Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur vanuit het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 en het behouden en versterken van cultuurhistorische waarden.
Staatsbosbeheer is grotendeels eigenaar en beheerder van de uiterwaarden.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de dijkversterking.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.