Samenwerkende partners

Het herinrichtingsproject Loenensche Buitenpolder maakt onderdeel uit van het rivierenprogramma Waalweelde van provincie Gelderland en is onderdeel van de tweede tranche Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (2016-2021) van Rijkswaterstaat.

Provincie Gelderland staat aan de lat voor de Waalweelde-doelen en  Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het halen van de KRW-doelen. Deze partijen werken samen met Staatsbosbeheer, waterschap Rivierenland en gemeente Overbetuwe om deze doelen binnen de Loenensche Buitenpolder te realiseren.

Samenwerkingsovereenkomst

Afspraken over de verdeling van taken, projectafbakening en de financiën zijn vastgelegd in twee samenwerkingsovereenkomsten:

  • Samenwerkingsovereenkomst Waalweelde tussen Staatsbosbeheer, provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en waterschap Rivierenland, d.d. 15 december 2014;
  • Samenwerkingsovereenkomst KRW tussen RWS en Staatsbosbeheer, d.d. 23 september 2016; deze wordt opgevolgd door een Realisatieovereenkomst KRW, d.d. april 2018.

Projectteam Loenensche Buitenpolder

De opdrachtgevers van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project door onderstaand projectteam. Het projectteam Loenensche Buitenpolder bestaat uit de volgende personen:

  • Projectleider planfase: Jeroen van Egmond (Staatsbosbeheer);
  • Projectleider uitvoeringsfase: Koen Wouters (RWS)
  • Technisch Management/ projecttrekker: Adri Fase (RWS);
  • Omgevingsmanagement: Annemieke van den Berg (Staatsbosbeheer);
  • Manager Projectbeheersing: Paul Visschers (RWS) en Martin Sepers (Staatsbosbeheer);
  • Contractmanager: Sybrand ter Avest en René de Kramer (RWS).
Cookie-instellingen