Vervolgtraject van het Ontwerp Bestemmingsplan UWDH

12-11-2021 1551 keer bekeken

Van 9 september tot 20 oktober heeft het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) voor de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden ter inzage gelegen. Samen met de concept Milieu Effect Rapportage (MER). Wat zijn de volgende stappen?

De gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal zorgden ervoor dat de plannen zowel digitaal als fysiek te bekijken waren. Iedereen die dat wilde kon naar aanleiding van de plannen een reactie indienen. Daarnaast organiseerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland eind september twee informatieavonden in de dorpen Dreumel en Heerewaarden. Op deze avonden werden voor ongeveer 130 geĂ¯nteresseerden aan de hand van vragen het ontwerp en het VOBP toegelicht.

Inspraak reacties

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal hebben uiteindelijk 20 inspraakreacties ontvangen. De gemeentebesturen stellen de beantwoordingsnota vast. Als de inspraakreacties aanleiding geven om het plan op bepaalde onderdelen aan te passen, besluiten de gemeentebesturen hierover. De initiatiefnemers zullen de gemeentebesturen hierbij adviseren.

Vervolgtraject

Na vaststelling en beantwoording van de inspraakreacties wordt een besluit genomen door de gemeentebesturen om het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage te leggen. Ook gaan dan enkele uitvoeringsvergunningen ter inzage. Dit is het projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat, de ontgrondingsvergunning van de Provincie Gelderland en de Waterwet van het Waterschap Rivierenland. Aan de commissie MER wordt een toetsingsadvies gevraagd. Dit alles is gepland in het voorjaar van 2022.

Betrokkenen informeren

De gemeente informeert de insprekers over hun inspraakreacties. Voor vragen over dit traject kunt u contact opnemen met dhr., P. van Mil van de gemeente West Maas en Waal, via telefoonnummer 14 0487 of e-mailadres info@westmaasenwaal.nl, of met dhr. A van Liempt van de gemeente Maasdriel, via telefoonnummer 14 0418 of het emailadres info@maasdriel.nl.

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan contact op met Lei Willems, omgevingsmanager van project UWDH Rijkswaterstaat, via telefoonnummer 06 – 5240 1658.

Cookie-instellingen