Definitief Ontwerp 2.0 UWDH

06-09-2021 1751 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland werken samen bij de Uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) om daar de biodiversiteit te vergroten. Welke maatregelen zullen hier plaatsvinden?

Nevengeulen en overstromingsvlaktes
De laatste jaren is de natuurlijke stroming van de rivieren op veel plekken veranderd. De biodiversiteit is daardoor afgenomen. Om deze biodiversiteit te herstellen, willen we meer plekken creëren waar ondiep water kan staan of langzaam kan stromen. We leggen daarom vijf nevengeulen aan van tussen de 1,5 en 2 km lang. Deze nevengeulen stromen parallel aan de rivier, en hebben geen last van golfslag of geluidsoverlast van scheepvaart. Zodoende kunnen vissen hier paaien en opgroeien.

Daarnaast herstellen we overstromingsvlaktes, plekken waar water na hoogwater langer blijft staan. Deze gebieden blijven dan langer nat in de zomer, waar vooral vissen en vogels van profiteren.

Nieuwe natuur en poelen
We breiden het Gelderse Natuurnetwerk uit met 263 hectare landbouwgrond. Van 192 hectare bestaande natuur gaan we zo naar totaal 455 hectare natuur, bestaande uit natuurlijke gras- en hooilanden en nieuw ooibos. Een flinke aanwinst! Er komen poelen, waarmee we de situatie voor verschillende dieren verbeteren. En we gaan de uiterwaarden natuurlijker beheren, bijvoorbeeld met maai-/hooibeheer in combinatie met begrazing door runderen.

Beheer en onderhoud
We beheren en onderhouden het gebied op een manier die het helpt het natuurlijk systeem verder te herstellen en de biodiversiteit te bevorderen. Zo zetten we runderen en paarden in voor begrazing (niet jaarrond). Sommige delen worden beheerd met behulp van ‘hooilandbeheer’; dat is het maaien en afvoeren van gemaaid gras. Deze manier van onderhoud helpt het natuurlijk systeem te herstellen en bevordert de variatie en daarmee de kansen voor meer soortenrijkdom. De geulen, bruggen en andere fysieke elementen worden ook onderhouden.

Meer informatie over de maatregelen vindt u in dit document.

Op onderstaande afbeelding kunt u zien waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. Via deze link kunt u de plantekening inzien van het Definitief Ontwerp 2.0.

Een satellietbeeld van een rivier met diverse gebieden aangeduid als overstroomde vlaktes.

 

0  reacties

Cookie-instellingen