Voorkeursalternatief voor project UWDH met twee varianten voor Vonkerplas

Kirsten de Deugd 25-09-2019 3446 keer bekeken 0 reacties

Het projectteam van UWDH heeft de afgelopen tijd een voorkeursalternatief uitgewerkt voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden. In juli is de bestuurlijke begeleidingsgroep van UWDH bijgepraat over de stand van zaken van dit voorkeursalternatief.

Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een meestromende nevengeul en een viertal strangen. Daarnaast de ontwikkelingen van natuurlijke graslanden. Het natuurbeheer zal via begrazing en maaien plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het type natuurdoel. Er is niet gekozen voor begrazing in de zomer én winter, de zogenaamde jaarrondbegrazing, omdat de deelgebieden hiervoor niet groot genoeg zijn.

Het voorkeursalternatief bevat voor de Vonkerplas twee varianten, 1 met beperkte verondieping aan de randen van de plas (met het toepasbare materiaal dat uit de te graven geulen in het projectgebied komt), en 1 zonder verondieping. Daar is nog geen keuze in gemaakt.

Eerst moet de ecologische kwaliteit van de gehele Vonkerplas in kaart worden gebracht. Hierover is met Rijkswaterstaat, de gemeente West Maas en Waal, Staatsbosbeheer en het Burgercollectief Dreumelse Waard overleg gevoerd. Er is overeenstemming dat eerst - door een onafhankelijk bureau - de ecologische kwaliteit van de Vonkerplas in beeld moet worden gebracht, inclusief de nulmeting. De opdracht voor het onderzoek naar de ecologische kwaliteit wordt in overleg met het burgercollectief voorbereid. Daarnaast wordt de mer-commissie verzocht om een onafhankelijk advies.

Pas als het onderzoek is afgerond, maakt het bestuur een keuze voor één van de twee varianten, waarmee het voorkeursalternatief definitief wordt. Daarna start de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure en het aanvragen van vergunningen. Het nog uit te voeren onderzoek in de Vonkerplas en nieuwe regelgeving rond de stikstofproblematiek zorgt ervoor dat de planning verandert. Zodra de nieuwe planning bekend is, publiceren wij deze op onze website.

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen