Openbare kennisgeving

Wilma Heijink 01-03-2017 527 keer bekeken 0 reacties

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat vanaf 1 maart 2017 tot en met 11 april 2017 de notitie reikwijdte en detailniveau MER (NRD) voor de herinrichting van de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden ter inzage ligt.


De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is bedoeld om ervoor te zorgen dat allerlei partijen gehoord zijn voordat het plan gemaakt wordt. In de notitie staat op welke manier we de planvorming de komende periode willen laten plaatsvinden, op welke onderdelen we verder onderzoek gaan uitvoeren naar de milieueffecten en welke effecten moeten worden omschreven.
Als u suggesties heeft of verbeteringen van de NRD, of zaken mist die naar uw mening in het milieuonderzoek meegenomen moeten worden, kunt u deze tot en met 11 april in een brief sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, t.a.v. Programmering/ A. van Vugt, Postbus 9090, 6800 CX Arnhem.

U kunt uw reactie per brief richten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland t.a.v. Programmering/ mevr. A. van Vugt, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per email aan post@gelderland.nl, beiden onder vermelding van “Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)uiterwaarden Wamel Dreumel Heerewaarden; zaaknummer 2017-001539”

Voor nader informatie kunt u bellen met het provincieloket, telefoon ( 026) 359 99 99.

De openbare kennisgeving kunt u hier lezen.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u hier bekijken.

0  reacties

Cookie-instellingen