Inbreng van bewoners gebundeld in Reactienota

14-03-2017 250 keer bekeken 1 reacties

De eerste reacties van inwoners uit en rond het plangebied zijn gebundeld in een Reactienota, waar ook de antwoorden in staan vanuit het projectteam.

Met bewoners in het plangebied zijn in november 2016 keukentafelgesprekken gevoerd. Ook zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest waarbij gelegenheid was om vragen, advies of zorgen mee te geven aan het projectteam. De reacties van zowel de inwoners van de uiterwaarden als van bezoekers van de informatieavonden zijn gebundeld in een Reactienota. We hebben de reacties in algemene termen geformuleerd, zodat ze niet op personen te herleiden zijn.
In de Reactienota is bij elke inbreng van een bewoner steeds een reactie opgenomen van het projectteam. In veel gevallen zijn die reacties nog niet inhoudelijk, want de plannen moeten nog worden gemaakt. Dit gebeurt in het najaar van 2017, met een doorloop in 2018.

1  reacties

14-03-17 om 12:58

Schrijf een reactie...

Cookie-instellingen