Nieuwsbrief uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden oktober 2017

Carrie de Wilde 13-10-2017 666 keer bekeken 0 reacties

Graag informeren wij u als samenwerkende partijen over de verdere voortgang van dit project.

Sinds eind 2016 wordt gewerkt aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden. De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben hierin het voortouw, in nauwe samenwerking met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en het waterschap Rivierenland.

In de komende anderhalf jaar werken we de plannen verder uit. We betrekken u als bewoners, eigenaren en gebruikers bij de uitwerking.

In de onderstaande nieuwsbrief leest u hier meer over.

Download hier de nieuwsbrief Wamel Dreumel Heerewaarden oktober 2017

0  reacties

Cookie-instellingen