Toelichting Voorlopig Ontwerp

Carrie de Wilde 27-02-2018 1886 keer bekeken 0 reacties

De afgelopen maanden is het Schetsontwerp uitgewerkt tot een eerste versie van het Voorlopig Ontwerp. In deze eerste uitwerking is rekening gehouden met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de ondergrond en de cultuurhistorie.

Zo zijn enkele geulen aangepast in lengte of wat betreft de instroomplaats in de Waal en zijn er enkele kleinere geulen bijgekomen. Verder is de inpassing van nieuw ooibos verbeterd zodat geen opstuwing bij hoogwater ontstaat en zodat het ooibos zich goed kan ontwikkelen.

Verdere uitwerking

Het Voorlopig Ontwerp wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt op basis van een rivierkundige doorrekening. Verder werken we voor diverse plekken in het gebied nog varianten uit, zoals de aansluiting van geulen op de Waal en de lengte van de geulen. Met de nodige onderbouwende onderzoeken (zoals rivierstanden, bodem, kwel, archeologie) toetsen we het ontwerp en de varianten op technische, financiƫle en juridische haalbaarheid.

De beschikbaarheid van gronden speelt ook een rol. Voor een zo goed mogelijk ontwerp willen we proberen nog enkele percelen op vrijwillige basis aan te kopen van eigenaren in het gebied.

In de verdere uitwerking nemen we ook de opbrengst mee van de tweede ronde keukentafelgesprekken, de inloopavond in januari en de wensen van deelnemers aan de ontwerpateliers. Bekijk het Voorlopige Ontwerp en bekijk de toelichting op de plannen voor de Vonkerplas

0  reacties

Cookie-instellingen