Tweede ronde ontwerpateliers december 2017

Carrie de Wilde 27-02-2018 902 keer bekeken 0 reacties

In december is de tweede ronde ontwerpateliers voor Maasdriel en West Maas en Waal gehouden waarbij bewoners en belanghebbenden aanwezig waren. In deze ontwerpateliers bespraken we de eerste versie van het Voorlopig Ontwerp en was er ruimte voor inbreng van wensen en idee├źn.

Ook hebben we de variant toegelicht voor het grootschalig opvullen van de Vonkerplas. Deze nemen we mee als een van de drie varianten in de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp en de Milieueffectrapportage.

Ontwerpatelier West Maas en Waal

In het ontwerpatelier voor de gemeente West Maas en Waal heeft de Boomgroep Wamel zijn visie gegeven op het plangebied. Uitgangspunten van deze visie zijn het niet-opvullen van de Vonkerplas maar de vrijkomende grond verwerken in de zomerkade of rivierduinen langs de Waal en in een heuvel als uitzichtpunt of vluchtplaats voor vee. Toegankelijkheid van het gebied en de Waal blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. In het ontwerpproces gaan we bekijken of we deze principes kunnen inpassen. Het niet opvullen van de Vonkerplas is in ieder geval als een variant opgenomen.

Ontwerpatelier Maasdriel

In het ontwerpatelier in Maasdriel ging de aandacht onder andere uit naar begrazing door schapen, hoogwaterveiligheid van woningen, overlast door recreanten (parkeren, afval) en is een suggestie gedaan voor het realiseren van hooiland als beheervorm.

0  reacties

Cookie-instellingen