Meest gestelde vragen

De Europese Unie Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) schrijft voor dat zowel de grond- als waterkwaliteit van Europese wateren in 2027 voldoende schoon en gezond moet zijn. Met de KRW wil de Europese unie de verslechtering van de toestand van wateren in de Europese Unie tegengaan. Het idee om dit in Europees verband op te pakken, komt voort uit de gedachte dat water zich niet aan grenzen houdt. Nederland heeft meer dan welk land ook baat bij (het naleven van) goede Europese afspraken met betrekking tot de waterkwaliteit. Door op Europees niveau een integrale aanpak voor waterkwaliteitsrichtlijnen te hanteren, spreekt Europa één taal.

 

De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de Nederlandse rivieren uiterlijk in 2027 voldoende ecologisch en chemisch gezond zijn. Dat er ruimte is voor waterplanten, waterinsecten en vissen. Deze ruimte wordt gemaakt door (ecologische) maatregelen in de uiterwaarden van de grote rivieren uit te voeren. Meer weten over de planten en dieren in specifieke leefomgevingen? 

Zie ook Helpdesk Water

Elke locatie vraagt om maatwerk. Daarom onderzoeken we per locatie welke maatregelen we kunnen nemen. 

Benieuwd naar maatregelen bij jou in de buurt? Kijk op de interactieve kaart.

 Zie ook Maatregelen Waterkwaliteit voor meer uitleg over de maatregelen.

 

Per locatie onderzoeken we welke maatregelen we gaan uitvoeren. Hierover gaan we ook in gesprek met omwonenden, overheden, belangenverenigingen, recreanten en grondeigenaren. Vervolgens stellen we per locatie een plan op en vragen we de vergunningen aan. Als belanghebbende krijg je dan de mogelijkheid om op de plannen en vergunningen te reageren.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan

Heel graag! 

Al jouw ideeën en suggesties zijn welkom.

Laat het ons weten!

Neem contact op 

Nederland moet de Europese afspraken nakomen. Rijkswaterstaat heeft de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Rijkswaterstaat is de zogenoemde ‘trekker’ van de Kaderrichtlijn Water maatregelen in de grote rivieren. Dit betekent dat Rijkswaterstaat ervoor moet zorgen dat in 2027 deze maatregelen uitgevoerd worden. Rijkswaterstaat verleende hiervoor een opdracht aan verschillende adviesbureaus om hen hierbij te helpen.

 

Afhankelijk van de locatie van de maatregel, zijn er verschillende provincies betrokken bij de Kaderrichtlijn Water. De provincie is een belangrijke partij in het proces. Soms vallen projecten van de provincie samen met Kaderrichtlijn Water-maatregelen, bijvoorbeeld Natura 2000-projecten of provinciale wegen die door de gebieden lopen. In een aantal gevallen neemt de provincie het ontwikkelen van een Kaderrichtlijn Water maatregel over. Dit gebeurt als hun project in het gebied groter is. Dit wordt dan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Tot slot mag de provincie vergunningen die voor het project aangevraagd moeten worden afgeven.

Staatsbosbeheer is een belangrijke partner in het proces. Staatsbosbeheer heeft namelijk veel kennis over het ontwikkelen en beheren van natuur en landschap. Ook ligt een groot aantal maatregelen op terreinen en gronden van Staatsbosbeheer. Hier willen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samenwerken om de doelen van beide partijen te behalen. Daarom hebben de twee partijen voor de Kaderrichtlijn Water een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij het maken van de plannen voor de maatregelen op hun terreinen en de boswachter op deze locaties is eerste aanspreekpunt voor de omwonende.

Binnen de Kaderrichtlijn Water hebben we te maken met verschillende waterschappen, afhankelijk van de locatie van de maatregel. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid in Nederland, zoals bij voorbeeld sterke en veilige dijken. Wanneer een dijkversterking plaatsvindt in de buurt van de Kaderrichtlijn Water maatregelen, dan gaan we met elkaar in gesprek over hoe deze projecten elkaar aan kunnen vullen. Door bijvoorbeeld de vrijgekomen klei van een maatregel te gebruiken in de dijkversterking. Dit gebeurt aan het begin van het proces. Tot slot is mag het waterschap eventuele benodigde vergunningen afgeven.

 

De eerste projecten zijn in het najaar van 2020 opgestart. Dit betekent dat we per locatie gaan onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden. In 2021 worden er steeds meer projecten opgestart. De laatste maatregelen worden in 2025 uitgewerkt en uitgevoerd voor 2027. Tijdens de uitvoering zijn er werkzaamheden in het projectgebied om de maatregelen daadwerkelijk te realiseren.

 

Elk project volgt ongeveer hetzelfde proces. Dit is grofweg als volgt:

Per locatie wordt onderzocht welke maatregelen hier genomen kunnen worden. Ook gaan we met de verschillende partijen in gesprek over de mogelijke maatregelen en de impact hiervan. Denk aan omwonenden, belangenorganisaties of grondeigenaren. We halen informatie op over wat zij belangrijk vinden en waar wij, als we dat kunnen, rekening mee moeten houden. Vervolgens stellen we per maatregel een plan op. Omwonenden, belangenverenigingen en grondeigenaren hebben de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Hierna maken we een definitieve keuze over welke maatregelen we op welke locatie gaan uitvoeren. Vervolgens start de uitvoering: het realiseren van de gekozen maatregel.

Dat verschilt per locatie. De projecten worden uitgevoerd tussen 2021 tot 2027. Wanneer een locatie bij u in de buurt aan de beurt is, is hier te vinden.

Heb je een vraag of een opmerking?

Laat het ons weten!

Stel je vraag

Heb je een vraag of een opmerking?

Laat het ons weten!

Stel je vraag

 

Wij werken volgens de AVG wetgeving  en houden ons aan de regels over het delen en beschermen van persoonsgegevens. De persoonsgegevens betreffen voor- en achternaam, adres en na toestemming ook het telefoonnummer van eigenaren.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info-krwoost@arcadis.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.