Buitenwaarden Windesheim

In heel Nederland verbeteren we de riviernatuur waar dat kan. Zo scheppen we een betere leefomgeving voor planten en dieren. De buitenwaarden van Windesheim zijn zo’n plek. In dit IJsselgebied bij de voormalige Steenfabriek Oldeneel en de materiaalhaven van de voormalige energiecentrale Harculo onderzoekt Rijkswaterstaat met Staatsbosbeheer de kansen en mogelijkheden om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

We kijken waar we een gevarieerdere natuur kunnen creëren, met een afwisseling tussen stilstaand én stromend water, overstromingsvlaktes en/of moerassen. Ook proberen we stenen oevers weer natuurlijker te maken waar dat kan. Dat is beter voor de planten en dieren in dat gebied. Tot slot onderzoeken we de mogelijkheden om de diversiteit in de droge delen van de uiterwaard te verbeteren.

Wat zijn we hier van plan?

De uitkomsten van ons onderzoek worden met alle samenwerkingspartners overlegd. We gaan in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor natuurontwikkeling in Buitenwaarden Windesheim. Ook nemen we de wensen van de gemeente mee. In een schetsontwerp komen al deze plannen uiteindelijk samen. Dit schetsontwerp wordt tijdens een (digitale) inloopbijeenkomst gepresenteerd aan geïnteresseerden.

Wie zijn erbij betrokken?

Voor dit project werken de volgende partijen samen:

  • Rijkswaterstaat trekt het project en is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen.
  • Staatsbosbeheer onderzoekt hoe de natuurwaarde op de droge delen verbeterd kan worden.
  • Project IJsselwerken voert de komende jaren een dijkversterking uit op het traject tussen Zwolle en Olst. De KRW-plannen worden goed met hen afgestemd.
  • ENGIE praat mee over hoe we de KRW-maatregelen kunnen laten aansluiten op de gebiedsontwikkelingen op het terrein van de oude energiecentrale Harculo.
  • Gemeente Zwolle en Plaatselijk Belang Windesheim denken mee over de invulling van dit project.
Cookie-instellingen