Buitenwaarden Wijhe

De Buitenwaarden Wijhe bestaat grotendeels uit natuurlijk grasland met waterpartijen. Het is Natura 2000 gebied en hoort daarmee tot de topnatuur van Europa. Bij hoog water overstroomt het grootste gedeelte van dit gebied langs de IJssel. Hier liggen kansen om de riviernatuur verder te verbeteren. Op dit moment onderzoeken Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hoe we dat kunnen doen. Zo denken we aan het realiseren van meer variatie in het gebied, zoals een afwisseling tussen stilstaand én stromend water. Deze diversiteit maakt het gebied aantrekkelijk voor een grotere variatie aan planten en diersoorten. Daarbij  willen we de biodiversiteit op de droge delen van de uiterwaard verbeteren.

Om de waterkwaliteit  te verbeteren denken we aan het natuurvriendelijk maken van oevers . Nu liggen er in de Buitenwaarden Wijhe nog stenen langs de rivieroever. Dit is om de golven van schepen op te vangen. Maar stenen rivieroevers zijn niet goed voor flora en fauna, omdat steen nauwelijks ecosystemen tot ontwikkeling brengt. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om de oever weer vrij te maken van steen, waardoor de natuur weer vrij spel krijgt.

Wat zijn we hier van plan?

De uitkomsten van ons onderzoek worden met alle betrokken partijen overlegd. We gaan in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor natuurontwikkeling in Buitenwaarden Wijhe. Ook nemen we de wensen van de gemeente mee. In het schetsontwerp komen al deze plannen uiteindelijk samen.

De locatie van de Buitenwaarde Wijhe

De Buitenwaarden Wijhe ligt in de uiterwaarden langs de IJssel, tussen de passantenhaven van Wijhe en een versmalling van de uiterwaarden richting het noordelijker gelegen Herxen. In het gebied liggen diverse waterplassen. De twee grootste ontstonden ooit door kleiwinning. In het zuidelijke gedeelte van het gebied ligt nog een oude geul van de IJssel.

Wie zijn erbij betrokken?

Voor dit project werken de volgende partijen samen:

  • Rijkswaterstaat trekt het project en is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen die de waterkwaliteit gaan verbeteren.
  • Staatsbosbeheer onderzoekt hoe de natuurwaarden op de droge delen verbeterd kunnen worden.
  • Gemeente Olst-Wijhe onderzoekt de mogelijkheid voor het ophogen van de Veerweg (zodat deze minder vaak overstroomt bij hoog water) en het verbeteren van recreatiemogelijkheden in het gebied.
  • Project IJsselwerken voert de komende jaren een dijkversterking uit op het traject tussen Zwolle en Olst. De plannen worden goed met hen afgestemd.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.