Cortenoever

De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Brummen aan een plan voor natuurontwikkeling in Cortenoever. Het doel is om het huidige gebied zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug in de uiterwaarden.

Waar werken we aan?

  • Uiterwaardverlaging door het uitdiepen van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen. Hierdoor komt er meer water in de uiterwaarden. Daarnaast breiden we het bloemrijk grasland uit.
  • We breiden de bestaande boskernen met onder andere hardhout ooibos uit. Dit ooibos is zeldzaam in Nederland.

Het plan

De kronkelwaardgeulen diepen we uit en we vergroten de hoeveelheid natuurlijk grasland in het gebied. De bestaande boskern midden in het gebied breiden we uit met hardhoutooibos en essen- of iepenbos, op zo’n manier dat dit bij hoog water geen opstuwing veroorzaakt. Door het creëren van deze natuurwaarden voeren we Europese richtlijnen en provinciaal natuurbeleid uit voor natuurbescherming, schoon en gezond water. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door inbreng van bewoners en gebruikers van het gebied via keukentafelgesprekken.

Bijzondere dier- en plantensoorten

Het bestaande bos is in het gebied een van de weinige hardhout bossen binnen de uiterwaarden van de IJssel. Dit bos is echter aan de kleine kant. Uitbreiding van dit bos leidt op langere termijn tot een interessante bosflora met soorten als gevlekte aronskelk, slanke sleutelbloem en wilde kornoelje. De graslanden zijn leefgebied voor vogels als de kwartelkoning, grutto’s en ganzen. Wandelaars en natuurliefhebbers kunnen van het gebied blijven genieten vanaf het fietspad op de oude dijk en op de bestaande struinroutes. In het plan houden we rekening met de belangen van bewoners, agrariërs en scheepvaart.

Planning
2020: Voorbereiding en start uitvoering
2021-2022: Uitvoering

Op de hoogte blijven?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via cortenoever@rws.nl.
U kunt zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief door een mail te sturen naar bovenstaand adres.

Samenwerking
Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland  werken nauw samen met partner Staatsbosbeheer en de gemeente Brummen.

Cookie-instellingen