Programma Samenwerken aan Riviernatuur

Dat een goede waterkwaliteit belangrijk is voor de leefomgeving van mensen, dieren en planten, weten we natuurlijk allang. Daarom neemt Rijkswaterstaat met Staatsbosbeheer, andere overheden, grondeigenaren en omwonenden diverse maatregelen om die kwaliteit in Nederlandse natuurwateren te beschermen en, waar nodig, te verbeteren. Daarbij gaan we uit van de afspraken over waterkwaliteit in de Europese Unie uit de Kaderrichtlijn Water. Hierin staat onder andere dat de waterkwaliteit in Nederland in 2027 in orde moet zijn.

Rijkswaterstaat neemt al sinds 2009 maatregelen om de zogeheten ecologische waterkwaliteit te verbeteren. In verschillende uiterwaarden creëren we optimale omstandigheden voor het leven in het rivierengebied. Voorbeelden hiervan zijn de Palmerswaard langs de Nederrijn, Reuversweerd langs de IJssel, de Heesseltsche Uiterwaarden en de Nijmeegse Stadswaard langs de Waal. Andere lopende of afgeronde projecten vindt u elders op deze website.

Nieuwe kansen

Rijkswaterstaat is echter nog lang niet klaar met het werk. We onderzoeken nu welke gebieden de beste kansen bieden om de natuur en waterkwaliteit verder te verbeteren. Inmiddels hebben we verschillende gebieden langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel onderzocht.

In de komende jaren gaan we in gesprek met lokale overheden, natuurorganisaties en omwonenden om de kansen en mogelijkheden van deze locaties verder uit te werken. Op veel locaties doen we dat samen met Staatsbosbeheer, als eigenaar en beheerder van die locaties. Op basis van die gesprekken besluiten we pas definitief welke verbeteringen we waar doorvoeren. Dat kan ook betekenen dat op sommige locaties verbeteringen vervallen of worden aangepast. Uiterlijk in 2027 moeten alle definitieve maatregelen zijn uitgevoerd.

Cookie-instellingen