Rosandepolder

De Rosandepolder ten zuiden van Oosterbeek (Gemeente Renkum) biedt kansen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Oosterbeekse beek en de Nederrijn komen hier samen. Daardoor is het een goede locatie om een betere leefomgeving voor rivierplanten en -dieren te creëren. We bekijken onder meer een herinrichting van de beekmonding. Met meer ruimte voor natuurlijke oevers, moerassige laagten en overstromingsvlaktes. We borduren daarbij voort op de visie en beelden uit de in 2019 opgestelde Landschapsvisie Park Slijpbeeken.

Wat zijn we hier van plan?

Herinrichting beekmonding en uiterwaardverlaging

In de Rosandepolder komen de Oosterbeekse beek en de Nederrijn bijeen. Op locaties waar verschillende wateren samenkomen, verplaatsen planten en dieren zich vaak tussen de verschillende watersystemen. Dit komt de ecologische waterkwaliteit ten goede. Deze uitwisseling vindt echter alleen plaats wanneer er sprake is van ‘stromend ondiep water’. Dat is er nu nog niet. Daarom zetten wij ons in om dit leefgebied in de Rosandepolder te ontwikkelen.

We pakken de beekmonding aan en verlagen de uiterwaard. Dadelijk is er geen steile overgang meer, maar een geleidelijk verloop in een flauw aflopende uitwaard. Dit kan zorgen voor lokaal natte laagtes en moerasland die als paai en opgroeigebied voor vissen kunnen dienen. Met moerasland bedoelen we grasland waarbij de waterstand ongeveer even hoog is als die van het maaiveld. In natte periodes ziet het eruit als een watervlakte, in droge periodes als een grasland. De natte periodes zijn relatief kort, zodat het gras zich wel kan ontwikkelen. Verschillende diersoorten, zoals de bittervoorn, zalm en rivierprik en planten profiteren van deze moerassen.  

Natuurvriendelijke oever realiseren

Achter de gestrekte over van de Nederrijn realiseren we een oevergeul. Hierdoor ontstaat een zone die beschut is voor scheepvaart, maar wel toegankelijk voor vissen die houden van stromend water. 

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

Het is ons doel om meer riviernatuur in de uitwaarden te creëren. Daarbij is het belangrijk dat onze plannen in balans zijn met andere opgaven en belangen in de Rosandepolder, zoals de ontwikkeling van het Slijpbeekpark. De komende periode praten we daarom samen met waterschappen, provincie, gemeente en Stichting Geldersch Landschap over de kansen en mogelijkheden van dit gebied. Het resultaat hiervan verwerken we uiteindelijk in een schetsontwerp, waarover we te zijner tijd met de omgeving in gesprek gaan.

Wie zijn erbij betrokken?

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken:

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de trekker van dit project;
  • Waterschap Vallei en Veluwe is beheerder van de Slijpbeek, de primaire kering en de zomerdijk die in de Rosandepolder liggen;
  • Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en landschap, en toetsen de plannen op deze thema’s;
  • Gemeente Renkum is deels grondeigenaar en ook bevoegd gezag met betrekking tot vergunningen;
  • Stichting Geldersch Landschap en Kastelen is erfpachter en beheerder van verschillende percelen.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.