Salmsteke – Schoonhoven

In dit project sluiten we aan bij het deeltraject Salmsteke - Schoonhoven van de dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Sterke Lekdijk. Naast dit traject liggen de uiterwaarden Willige Langerak, De Bol en Collegewaard. Hier willen we de leefomgeving voor dieren en planten verbeteren door te werken aan de ecologische en chemische waterkwaliteit. Daarom onderzoeken we de kansen en mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Mogelijk kunnen we de dijkversterking en natuurverbetering tegelijkertijd oppakken. Zo combineren we de ambities van verschillende partijen in het projectgebied: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Lopik, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Wat zijn we hier van plan?

In de uiterwaarden langs Salmsteke – Schoonhoven onderzoeken we mogelijke maatregelen om zoetwatergetijdenatuur te ontwikkelen: een natuurgebied dat steeds wisselt tussen hoog en laag water. Zo’n wisselende waterstand kan nieuwe planten en dieren naar het gebied trekken.

Willige Langerak

Bij Willige Langerak liggen kansen om de bestaande geul anders in te richten, zodat er meer stroming en variatie in breedte en diepte ontstaat. Dat maakt de geul aantrekkelijker voor verschillende planten en dieren, zoals de vissensoorten winde en bot. De mogelijkheid om de geul te verlengen wordt nog onderzocht. Naast grotere plassen zijn in dit gebied langs de dijk kleine poelen te vinden. Deze willen we behouden. Daar leven nu al bijzondere soorten. Bovendien hebben de poelen een cultuurhistorische waarde, omdat hier vroeger klei is gewonnen. Langs de oever van de rivier liggen nu stenen om de golven van schepen op te vangen. Dat is nadelig voor flora en fauna. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om hier een natuurvriendelijke oever aan te leggen.

De Bol

Bij de bol is de oever deels versteend en wordt hier onderzocht of de locatie geschikt is voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

Collegewaard

De Collegewaard ligt in de buitenbocht van de rivier en staat onder invloed van eb en vloed. Dit is een bijzondere locatie, waar veel dynamiek in de rivier zit. Daarom onderzoeken we hier de mogelijkheden voor een geul die verbonden is met de rivier. Ook onderzoeken we of we rivierhout, dode bomen, in de geul kunnen plaatsen. Op en rond rivierhout leven veel verschillende soorten insecten en vissen. Zo vergroot de biodiversiteit in de rivier. Lees meer over de positieve effecten van rivierhout. Aan de rivierzijde wordt gekeken of de kribvakken natuurvriendelijker ingericht kunnen worden.   

Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht onderzoeken of er ook mogelijkheden zijn om de biodiversiteit op de droge delen van de uiterwaard te verbeteren. Lees hier meer over op de projectpagina.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

We gaan met alle samenwerkingspartners in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden langs de dijkversterking. Het resultaat hiervan verwerken we in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp delen we hier

Wie zijn erbij betrokken?

Bij dit project zijn vier partijen betrokken:

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen om de waternatuur te verbeteren.
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de dijkversterking.
  • Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en cultuurhistorie.
  • Staatsbosbeheer is grotendeels eigenaar en beheerder van de uiterwaarden.

Ook de gemeente Lopik is betrokken bij dit project, maar heeft geen eigen opgave.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.