Salmsteke

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de Gemeente Lopik, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer werken samen aan het project Salmsteke Ontkiemt! In dit project wordt de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor natuur en recreatie.

In de uiterwaard van Salmsteke willen we rijkere natuur krijgen door een getijdegeul aan te leggen. Deze is verbonden met de Lek. We plaatsen er ook rivierhout in. Naast de geul zorgen we voor stroomdalgrasland en glanshaverhooiland. En we verbeteren het moeras rond de oude kleiputten.

Door samenwerking kunnen beide projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving. Op dit moment worden het voorkeursalternatief van de dijk en de uiterwaard uitgewerkt tot één integraal ontwerp. Na afronding van de procedures in 2021 kan de uitvoering starten en die duurt tot 2023.

 

Cookie-instellingen