Salmsteke

De provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat werken met Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik een gezamenlijk plan uit voor het gebied rond Salmsteke in Lopik. Dit plan combineert de dijkversterking met de doelen voor recreatie en natuurontwikkeling. Het plan moet begin 2019 klaar zijn.

Salmsteke: onderdeel van programma 'Sterke Lekdijk'

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt onder de naam ‘Sterke Lekdijk’ op zeven trajecten aan de versterking van de Lekdijk. Salmsteke is één van deze trajecten. Hier werken Rijkswaterstaat, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, de provincie Utrecht en het waterschap samen aan de herinrichting van de uiterwaard en de versterking van de dijk. Zij combineren hier doelen voor dijkversterking, natuurontwikkeling en uitbreiding van recreatiemogelijkheden. Met de samenwerking willen de partijen  werkzaamheden  combineren, zodat overheidsgeld efficiënt wordt besteed.

 

Cookie settings