Salmsteke

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de Gemeente Lopik, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer werken samen aan het project Salmsteke Ontkiemt! Binnen dit project wordt de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor natuur en recreatie. Doel is om de dijk te versterken en tegelijkertijd de kansen te benutten om het gebied mooier te maken. Door samenwerking kunnen beide projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving. Op dit moment worden het voorkeursalternatief van de dijk en de uiterwaard uitgewerkt tot één integraal ontwerp. Na afronding van de procedures in 2021 kan de uitvoering starten en die duurt tot 2023.

In de uiterwaard van Salmsteke wordt een rijkere natuur ontwikkeld door de aanleg van een getijdegeul die verbonden is met de rivier en waarin ook rivierhout wordt geplaatst. Naast de geul worden stroomdalgrasland en glanshaverhooiland ontwikkeld en wordt het moeras rond de oude kleiputten verbeterd.

Cookie-instellingen