Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Sinds eind 2016 werken de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden.

Deze nu al mooie en bijzondere uiterwaarden willen we op een aantal plekken zó inrichten, dat het nog aantrekkelijker wordt voor specifieke dier- en plantensoorten die bij het rivierengebied horen.

Hiermee geven we invulling aan Europese en nationale regels uit die zorgen voor natuurontwikkeling en –bescherming, schoon en gezond water en verbinding tussen de natuurgebieden. We werken nauw samen met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en het Waterschap Rivierenland.

Het plan

We onderzoeken de mogelijkheden voor een meestromende geul en kleinere geultjes. Dat is aantrekkelijk voor vissen waarvoor de Waal zelf te onrustig is en voor kleine waterdiertjes die belangrijk zijn als voedsel voor andere dieren. Ook willen we een meer verschillende aan grassen en kruiden in het gebied terug laten komen.

Tot slot onderzoeken we de mogelijkheden om ooibos te ontwikkelen, het type bos dat van oudsher bij uiterwaarden hoort maar in Nederland bijna is verdwenen. Dat doen we alleen op plekken waar het bos niet voor hogere waterstanden zorgt als de uiterwaarden onder water staan.

In het plan houden we rekening met de scheepvaart op de Waal: we proberen te vermijden dat de geulen en strangen voor aanzanding, erosie of dwarsstromingen zorgen. Eventuele onvermijdelijke aanzanding wordt weggebaggerd. Nabij het projectgebied blijft landbouw mogelijk, maar de aanwezigheid van een Natura2000-gebied gaat nu en straks gepaard met beperkingen De veiligheid van het gebied bij hoogwater blijft gelijk.

Wandelaars, sportvissers en natuurliefhebbers kunnen van deze rijke natuur blijven genieten en we streven ernaar het juist voor hen nóg aantrekkelijker te maken zonder dat de rust en privacy van de buitendijkse bewoners in het geding komt.

Uitwerking naar definitief ontwerp

Van oktober 2017 tot en met 2018 werken we in stappen naar een definitief ontwerp. Hieronder staat het resultaat van de tussenstap detailontwerp 1.0 dat gepresenteerd is op de informatieavond van 10 december 2018.