Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Over het project

In het project worden diverse mogelijkheden onderzocht om te werken aan natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden.

Geulen en strangen
Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor een meestromende geul en kleinere geultjes. We ontwerpen leefgebieden voor vissen, libellen en zoetwatermossels. In de Waal is een tekort aan dit soort leefomgevingen. Daarom maken we in de uiterwaard plekken waar deze dieren kunnen paaien en opgroeien. Zo is de nevengeul geschikt voor riviervissen zoals de barbeel en de serpeling, die afhankelijk zijn van stromend water. Ook creëren wij zones die geschikt zijn voor de groei van waterplanten waar in de toekomst zeelt tussen kan leven.

Ruimte voor Riviergebonden natuur
We geven ooibos en andere riviergebonden natuur meer ruimte. We willen bijvoorbeeld meer natuurlijke graslanden en kruiden (zogenaamde stroomdalflora) in het gebied terug laten komen. Zo krijgen ook broedvogels zoals de kwartelkoning en bijzondere diersoorten waaronder de kamsalamander en de bever de kans zich nog beter te ontwikkelen.

Ooibos terugbrengen
We onderzoeken ook mogelijkheden om nieuw ooibos te ontwikkelen. Het type bos dat van oudsher bij uiterwaarden hoort maar dat in Nederland bijna is verdwenen. Dat doen we alleen op plekken waar het bos niet voor hogere waterstanden zorgt als de uiterwaarden onder water staan.

Scheepvaart en landbouw
De nieuwe inrichting moet voldoen aan de waterstaatkundige eisen die zijn gesteld. Zo mag er geen wateropstuwing door nieuwe beplanting plaatsvinden. Daarnaast moeten de maatregelen  extra aanzanding in het zomerbed van de rivier voorkomen. Ook de omliggende landbouw mag geen negatieve effecten ondervinden van de nieuwe te ontwikkelen natuur. Daar wordt het plan straks op beoordeeld.

Recreatie
Wandelaars, sportvissers en natuurliefhebbers kunnen van deze rijke natuur blijven genieten en we streven ernaar het juist nóg aantrekkelijker voor hen te maken, zonder dat de rust en privacy van de buitendijkse bewoners in het geding komt.

Vrij te komen grond
Uit de te graven strangen en nevengeul komt grond vrij uit de te graven strangen en nevengeul. Die kun je gebruiken voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit in het gebied. Er wordt gekeken of met deze grond de ecologische kwaliteit van de Vonkerplas verbeterd kan worden. Ook onderzoeken we wat voor effect het heeft als de plas ongemoeid wordt gelaten en de grond wordt afgevoerd. In de zogenaamde Milieueffect rapportage wordt dit tegen elkaar afgewogen en verder uitgelegd.

Het is de bedoeling dat in 2022 de schop de grond ingaat.

Klik hier voor de planning

 

Cookie settings