Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Planning

Momenteel werken we aan het opstellen van een ontwerp dat het voorkeursalternatief genoemd wordt. Daarvoor gaan we met verschillende partijen in en om het plangebied in gesprek. We luisteren naar hun wensen en aandachtspunten. Waar mogelijk verwerken we de wensen in het plan.

Planning op hoofdlijnen

februari - december 2020 Opstellen voorkeursalternatief (ontwerp plan) en milieueffectrapportage. We werken het ontwerp uit dat de voorkeur heeft en beschrijven het effect op het milieu (milieueffectrapportage)
oktober 2020 Bepalen hoofdlijnen voorkeursalternatief door Bestuurlijke Begeleidingsgroep (Provincie gelderland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat)
oktober 2020 – maart 2021

Uitwerken Voorkeursalternatief in het Definitief Ontwerp en concept milieueffectrapportage

maart 2021 - juni 2021 Procedure Voorontwerp bestemmingsplan met  (concept) milieueffectrapportage
September 2021 –  maart 2022 Procedure Ontwerp Bestemmingsplan met Milieueffectrapportage en  procedure hoofdvergunningen
Najaar 2022 – Voorjaar 2023

Aanbesteding en gunning van de uitvoering (afhankelijk van doorlooptijd procedures, bezwaar en beroep.

Start 2023 Start uitvoering (afhankelijk van doorlooptijd procedures bezwaar en beroep)
Eind 2025 Einde project

 

 

Cookie-instellingen