Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Planning

Tot en met 2018 werken we het schetsontwerp uit tot een definitief plan.

Daarvoor gaan we met verschillende partijen in en om het plangebied in gesprek. We luisteren naar hun wensen en aandachtspunten. Waar mogelijk verwerken we de wensen in het plan.

Planning op hoofdlijnen

november/december 2018

ontwerpateliers en infoavond

 

februari 2019

keuze voorkeursalternatief (door Bestuurlijke Begeleidingsgroep)

 

eerste helft 2019

uitwerking Detailontwerp 2.0 (ontwerpplan en milieueffectrapportage (MER)

 

na de zomer 2019

start bestemmingsplanprocedure en aanvraag hoofdvergunningen inclusief formele inspraak

 

2022

Realisatie