Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Planning

Momenteel werken we het schetsontwerp uit tot een definitief plan.

Daarvoor gaan we met verschillende partijen in en om het plangebied in gesprek. We luisteren naar hun wensen en aandachtspunten. Waar mogelijk verwerken we de wensen in het plan.

Planning op hoofdlijnen

februari tot en met juli 2019 Uitwerking Detailontwerp 2.0 (ontwerpplan en milieueffectrapportage (MER
juli 2019 Keuze voorkeursalternatief  (door Bestuurlijke Begeleidingsgroep)
september 2019 Start voorontwerp bestemmingsplanprocedure en aanvraag hoofdvergunningen inclusief formele inspraak
2021- 2022 Realisatie

 

 

Cookie settings