Veerhaven Ochten

De uiterwaard rondom de voormalige veerhaven in Ochten ligt middenin het Waalgebied. Hier liggen volop kansen om dit gebied verder te ontwikkelen, die bijdragen aan de kwaliteit en beleefbaarheid van het Waalgebied. Deze bijdragen kunnen een boost geven aan de lokale economie, door onder andere het stimuleren van recreatie en  toerisme.

Hoogwatervrij terrein

Vanaf 2020 wordt een hoogwatervrij terrein aangelegd dat gekoppeld is aan de dijkversterking. Dit hoogwatervrije terrein legt de basis voor een Toeristische Overstapplaats (TOP) met ruimte voor onder meer horeca, een uitkijktoren, een parkeervoorziening en ruimte om te sporten. Daarnaast zijn er plannen om de oude rivierstrang te herstellen en de uiterwaarde te verlagen. Dit maakt het weer mogelijk om wandelpaden aan te leggen, een aanlegsteiger te bouwen, de natuur verder te ontwikkelen en de publieke ruimtes op te waarderen, zoals het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk en herstel van de oever.

Toeristische overstapplaats

Daarna kunnen de private partijen aan de slag om de locatie verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan een informatie- annex waterbelevingscentrum, recreatieve dag- en verblijfsrecreatie, horeca en een eventuele innovatieve verbinding over de Waal. Uiteraard moeten deze ontwikkelingen passen binnen de aard en schaalgrootte van het gebied.

Kaderrichtlijn Water

In dit project realiseren we ook doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water. Door uiterwaardverlaging ontstaan natte graslanden, wat leidt tot de ontwikkeling van planten die van nature in het gebied thuis horen. Ook plaatsen we rivierhout. Dood hout komt van nature voor in de rivier. Door dode bomen in de rivier te plaatsen dragen we bij aan een aantrekkelijk leefgebied voor insecten en vissen.

Cookie-instellingen