Vispassage Doesburg

Partners Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en de gemeente Doesburg starten in 2018 met de realisatie van een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex in Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen waarmee het hele stroomgebied van de Oude IJssel vispasseerbaar wordt. Vissen kunnen daarmee onbelemmerd vanuit de Gelderse IJssel tot in Duitsland migreren. Lees meer over de vispassage op de website van Waterschap Rijn en IJssel


Impressie van de locatie van de Vispassage Doesburg

Cookie settings