Vispassage Kandia

In september 2020 startten waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat met de bouw van een nieuwe vispassage bij gemaal Kandia in de gemeente Duiven. De bouw van deze vispassage is nodig om de trek van vissen van de Waal via het stroompje De Keel naar de Oude Rijn mogelijk te maken. 

De nieuw te bouwen vispassage is onderdeel van het Waterakkoord Blauwe Knooppunt. Hierin trekken Rijkswaterstaat en het waterschap gezamenlijk op om de grote rivieren met regionale watersystemen te verbinden. Zo kunnen vissen ongehinderd de binnenwateren bereiken. Dit is belangrijk voor de visstand en waterkwaliteit.

De geul naar de vispassage toe krijgt daarbij een meer natuurlijke inrichting door het verwijderen van de beschoeiing en bestorting langs de westoever. Zo kan de oever zich meer natuurlijk ontwikkelen. Ook brengen we hier rivierhout aan: 10 grote bomen plaatsen we met wortels en takken en al in stromend water om zo het leefgebied voor vissen en macrofauna te verbeteren.

Locatie gemaal Kandia

Gemaal Kandia maakt deel uit van de dijk die bescherming biedt tegen hoog water in het Pannerdens Kanaal. Kandia is één van de grootste gemalen in het gebied van Rijn en IJssel. Het houdt het water op peil in het Nederlands-Duitse stroomgebied van de Oude Rijn, met een oppervlakte van 10.000 hectare. Het gemaal is van groot belang voor natuur, landbouw en wonen.

Cookie-instellingen