Samenwerken aan Riviernatuur

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en waterschappen werken samen aan natuurontwikkeling en verbeteren van de waterkwaliteit.

Waarom werken we samen?

Door kennis en ervaring van de verschillende partners samen te brengen, willen we de natuurontwikkeling en het natuurbeheer in het rivierengebied beter en integraal aanpakken. Of we nu werken vanuit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 of de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), we hebben gedeelde belangen in de uiterwaarden. We streven allemaal naar schoon en gezond water in onze rivieren en beken en een verbinding tussen natuurgebieden zodat een robuust netwerk ontstaat. 

Net zoals de natuur zich verbindt, zijn we in Oost-Nederland ook een zichtbare verbinding aangegaan onder de titel 'Samenwerken aan Riviernatuur'. Hiermee versterken we elkaar optimaal, zodat we het beste resultaat kunnen neerzetten voor de omgeving. Bij deze duurzame gebiedsontwikkeling zoeken we naar de juiste balans tussen de kwaliteiten - het DNA - van een gebied, zodat onze werkzaamheden ervoor zorgen dat riviergebonden natuur zoals vissen, zoogdieren, amfibieën, vogels en diverse plantensoorten zich weer thuis gaan voelen.

Cookie-instellingen