Natuurlijke krachten van de Maas benutten

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Leven in en om de Maas

 

De Maas ontspringt in het noorden van Frankrijk, waar de rivier begint als een klein stroompje. Reizend door Wallonië komt de Maas bij Eijsden Nederland binnen, om 240 km verder stroomafwaarts via de Bergsche Maas en Amer uiteindelijk uit te monden in het Hollandsch Diep.

Veelzijdig karakter

Moeder Maas, zoals de rivier liefkozend wordt genoemd, heeft een veelzijdig karakter. In het zuiden ligt de snelstromende en onbevaarbare Grensmaas, de enige grindrivier die Nederland rijk is. Verderop gaat ze over in de Zandmaas en zien we een diep uitgesleten rivierdal met kenmerkende terrassen op de flanken.

Stroomafwaarts vanaf Cuijk bevinden zich oude meanders in een vlak landschap. En in de Benedenmaas vanaf Lith is de Maas niet langer beteugeld door stuwen. Daar kan het water weer vrij afstromen. Dat deel wordt ook wel de Getijdenmaas genoemd, omdat hier nog enige invloed van eb en vloed merkbaar is. Langs de hele Maas monden vele beken en andere waterlopen uit in de rivier.

Waterleven in de knel

Elk deel van de Maas brengt zo zijn eigen kenmerkende flora en fauna met zich mee. Het oorspronkelijke karakter is de afgelopen 150 jaar door menselijk ingrijpen echter grotendeels verdwenen. Er kwamen stuwen en sluizen voor de scheepvaart, bochten werden afgesneden om wassend water sneller naar de Noordzee af te voeren en oevers kregen een harde stenen bestorting om afkalving van landbouwgrond tegen te gaan. Ook de beken die uitmonden in de rivier zijn flink ingeperkt in hun natuurlijke functioneren. Dit bracht ons economische voorspoed. Voor het waterleven pakten deze ingrepen echter minder goed uit.

Het leefgebied van de planten en dieren die bij de Maas horen,  raakte verstoord. Daardoor zijn veel kenmerkende soorten flink in aantal achteruitgegaan of zelfs helemaal verdwenen. Denk bijvoorbeeld aan de zalm en bepaalde zoetwatermosselen.

Samen werken aan ecologisch herstel 

Met gerichte maatregelen brengen we daar verandering in. Het uitgangspunt bij dat ecologisch herstel is met het water mee-bewegen; geleid door de karakteristieke kenmerken van de Maas. Dat gebeurt met respect voor de andere functies van de rivier. Deze maatregelen vloeien voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat voert al geruime tijd KRW-projecten uit en gaat daar de komende jaren mee door.

Uiteraard zijn er meer organisaties actief langs de Maas. Het mooie is dat we vaak dezelfde doelstelling hebben. Dat mondt uit in coproducties van groot tot klein, altijd in samenspraak met de omgeving. De bindende factor is riviernatuur. En dan het liefst met veel variatie in inrichting van de Maas en haar beekmondingen. Zodat zowel soorten die van rustig en beschut water houden, als ook de stromingsminnende zalm en Bataafse stroommossel zich er weer thuis gaan voelen. En wie weet gaan we zelfs icoonsoorten als de zwarte ooievaar en otter opnieuw kunnen begroeten: symbolen voor een Maas vol gevarieerd leven.

Projectenkaart Maas

Nieuwsbrief Kaderrichtlijn Water Maas

Download de brochure KRW Maas

Meer informatie

Meer weten over de totale aanpak en planning van natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen bij de Maas? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat 

En op deze klikbare kaart staan de al uitgevoerde maatregelen in de periode 2010 t/m 2021

Impressie afgeronde Maasprojecten

Een afbeelding van de nieuwe oevergeul in Maasuiterwaard Gebrande Kamp bij Milsbeek met wolken en een blauwe lucht erboven.

 

Een afbeeldingen van Geul Blauwe Sluis met bomen langs de zijkant, zonnig weer en een varend schip.

 

Een afbeelding van een graafmachine op een schip die de Maasoever bij Batenburg ontsteent.

 

Een afbeelding van de Hemelrijkse Waard bij Oijen met zonnig weer en weinig begroeiing.

 

Een afbeelding van de Eckeltse beek met gras, bomen en huizen eromheen.

 

Een afbeelding van de ontsteende Maasoever bij Hoenzadriel met bewolking en een paar bomen in de achtergrond.

 

Een afbeelding van rivierhout in Maasplas met een grote groep kleine zwemmende visjes.

 

Een afbeelding van de aanleg van een vistrap met een graafmachine.

 

Een afbeelding van de Geul in Maasbommel met een lichtbewolkte lucht, een varend schip en huizen in de achtergrond.

 

 

Een afbeelding van de heringerichte monding van het Drongelens Kanaal met een kleine haven op de achtergrond.

 

Een afbeelding van Nevengeul Kleine Weerd met heuvels in de achtergrond en een man die aan het vissen is.

 

Een afbeelding van de zandafzetting Maasoever Keent in een vlak landschap met enkele bomen.

 

 

Projectenkaart Maas

Bekijk op de interactieve kaart waar we deze maatregelen toepassen, inclusief toelichting per project: 

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie In Voorbereiding Geul Ossenkamp Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Stuw Belfeld Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Stuw Roermond Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Stuw Lith Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Stuw Linne Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Stuw Borgharen Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Vorstenmolenbeek Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Leijgraaf Arcen Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Oever Benedenwaarden (Hedel) Begin: Einde:
Categorie In Voorbereiding Geul Bokhoven Begin: Einde:
    Een momentje...
    Cookie-instellingen