Voortgang planstudie UWDH

31-05-2022 1370 keer bekeken 0 reacties

Om het ontwerp voor de herinrichting van de Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) te kunnen uitvoeren, werken we momenteel hard aan de bestemmingsplannen en vergunningen. Waar staan we nu?

De ontwerp bestemmingsplannen worden binnenkort ingediend bij de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal. De verwachting is dat de gemeentebesturen hierover rond de zomer een beslissing nemen, waarmee de plannen dit najaar ter visie gelegd kunnen worden. Vorig jaar hebben de omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op het voorontwerp bestemmingsplannen. De gemeentebesturen reageren hierop in de nota van beantwoording, die samen met het ontwerp bestemmingsplan naar buiten zal worden gebracht.

Verder zijn de hoofdvergunningen in voorbereiding. Te denken valt aan het projectplan waterwet bij Rijkswaterstaat, watervergunningen bij het waterschap en Rijkswaterstaat en de ontgrondingsvergunning bij de provincie. De milieueffectrapportage (MER) is onderdeel van het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. Deze zal worden voorgelegd aan de Commissie-MER, die het gebied dan ook zal bezoeken en een advies uit zal brengen.

Net als de voorontwerp bestemmingsplannen moeten vervolgens ook de ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp vergunningen ter inzage gelegd worden voor omwonenden. We willen de ontwerp vergunningen en de ontwerp bestemmingsplannen tegelijkertijd in procedure brengen. Dat is gepland in het najaar (oktober/november).  Op deze site en in lokale media berichten we over de precieze termijn. In die nieuwsberichten wordt dan ook aangegeven hoe u kunt reageren.

0  reacties

Cookie-instellingen