Persbericht werkzaamheden dijkversterking Lekdijk officieel begonnen

24-06-2022 836 keer bekeken

Houten - Met een hap uit de grond door de eerste middelzware rupsgraafmachine op waterstof in Nederland begon donderdag 23 juni in de uiterwaarde van Salmsteke officieel de versterking van de Lekdijk.

Het natuur- en recreatiegebied Salmsteke is het gedeelte van de Lekdijk dat als eerste onderhanden genomen wordt, en vormde daarmee de lakmoesproef voor de innovatieve, duurzame en efficiëntie manier van werken die Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met haar gebiedspartners voor ogen had.

De stemming bij de start van de werkzaamheden was dan ook zeer goed. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en haar gebiedspartners, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en gemeente Lopik konden terugkijken op een eerste succesvolle samenwerking.

Sander Bos, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden: “Het was bijzonder dat we al zo vroeg met de Stichtse Rijnlanden in gesprek konden en een open deur vonden. Hierdoor ging het contact met de andere gebiedspartners vanaf het begin soepel”

Jelka Both, Staatsbosbeheer: “Wat mij is bijgebleven is de echt open blik voor de belangen en kansen van de ander. Uiteindelijk is er een heel mooi resultaat voor de natuur”

Eric Withaar, programmadirecteur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken. Salmsteke is een prachtig project waarbij gebiedsontwikkeling en dijkversterking hand in hand gaan.” 

Mirjam Sterk, gedeputeerde Landbouw & Natuur provincie Utrecht: “Salmsteke is mooie pilot voor de andere dijktrajecten die nu ook in ontwikkeling zijn. In een samenwerking met meerdere partijen over meerdere jaren zijn er altijd tegenslagen, maar als je echt blijft samenwerken, het commitment hebt om er echt voor te gaan en goed met elkaar in gesprek blijft, dan kan er altijd iets moois uitkomen. Dat zien we hier vandaag!”

Els Otterman, dagelijks bestuurder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: “Met deze dijkversterking wilden we van het begin af aan meer integraal werken, zodat we rekening konden halen met alle spelende belangen, maar ook door de uitvoerende partijen samen verantwoordelijk te maken voor de oplossingen en resultaten. Daarmee zijn het echte innovatiepartners geworden, en daar ben ik trots op. Daarnaast gaan de werkzaamheden gaan in een strak tempo, en heeft iedereen zijn best gedaan dat tempo bij te benen. Dat verdient echt een compliment naar onze partners.”

Joost de Jong, Rijkswaterstaat: “Bij Rijkswaterstaat willen we de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Bij Salmsteke is nog echt getij, wat het mogelijk maakte een unieke omgeving voor de vissen aan te leggen. Die kunnen zich vanaf hier verder verspreiden over de rivieren, dus de impact is groot!”.

Gerrit Spelt, Wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Lopik: “Het oorspronkelijke plan van 2012 was echt te ambitieus, en nu ligt er een mooi plan dat echt past bij de kleinere schaal van dit gebied. We zijn er heel blij mee: natuur en recreatie worden even goed bediend, net als onze bewoners.”.

Remco Bentum, programmamanager Sterke Lekdijk: “Wat mij betreft zijn drie woorden heel belangrijk bij deze dijkversterking: Versterken, Zorgvuldig, en Balans. We versterken. De dijk, de natuur, en de recreatie. We zijn zorgvuldig. Door alle belangen af te wegen, te onderzoeken, en door goede keuzes te maken. We houden balans: tussen natuur en recreatie, natte en droge natuur, en de bewoners langs de dijk en haar gebruikers. Alleen op die manier zorgen we voor meerwaarde. Maar door volhouden zijn we hier gekomen”

Ook de samenwerkende innovatiepartners keken tevreden terug op de samenwerking tot nu toe.

Walter Deelen, algemeen directeur Mourik Infra: “We willen als bouwsector heel graag de stap naar emissieloos maken, maar de kosten zijn enorm. Dan is het toch mooi dat bij zo’n project de financiering van bijvoorbeeld een waterstof kraanmachine wat makkelijker van de grond komt. Het geeft ons echt een zet de goede richting in.”

Project Sterke Lekdijk

Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Salmsteke Ontkiemt! vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken de waterschappen en het Rijk samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: 1.500 kilometer dijken worden versterkt de komende dertig jaar.  


Innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk is een unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel.

Meer Informatie

Meer informatie over het project Sterke Lekdijk is te vinden op de website van

www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rudy van der Linden, communicatieadviseur Sterke Lekdijk, telefoon: +31 30 800 2971.  

Een groep mensen in oranje veiligheidsvesten poseert met scheppen.

Cookie-instellingen