Aanleg ‘extra’ rivier in Genne-Overwaters van start

12-09-2022 1143 keer bekeken 0 reacties

Het Zwarte Water ligt ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. In dit bijzondere rivieren- en uiterwaardengebied wordt komende tijd gewerkt aan de riviernatuur. Op donderdag 15 september zijn de eerste werkzaamheden gestart.

In Genne-Overwaters, bij Hasselt, komt een nevengeul. In deze ‘extra’ rivier, die parallel loopt aan het Zwarte Water, is plaats voor ondiepten en langzaam stromend water. Zo krijgen dier- en plantensoorten die van nature in en rondom de rivier voorkomen, weer de ruimte. Het doel is dat de nevengeul diersoorten aantrekt die in dit rustig stromend water goed vertoeven. Het wordt bijvoorbeeld een interessant leefgebied voor de winde en de bittervoorn. In dit gebied, dat ook een Natura 2000-gebied is, komt ook een hardhouten ooibos. Deze ontwikkelt Rijkswaterstaat in samenwerking met provincie Overijssel.

De werkzaamheden in Genne-Overwaters starten op 15 september en duren tot en met eind december 2022.

In deze periode zijn er continu werkzaamheden in Genne-Overwaters.

Een landelijk gebied met groene weilanden, waterwegen en enkele huizen.

Luchtfoto Genne-Overwaters. Fotografie: Snowwhite

In Genne-Overwaters wordt het werk uitgevoerd met grote machines. Bezoekers van het gebied wordt verzocht voldoende afstand te houden. Zo kunnen de werkzaamheden snel en veilig uitgevoerd worden en kunnen natuurliefhebbers vanaf begin 2023 weer genieten van de rijke natuur in het gebied.

De aanpassingen in het gebied worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. Aannemer De Boer & De Groot civiele werken B.V. voert werkzaamheden uit. Op verschillende plekken in en rondom het Zwarte Water wordt er gewerkt aan het verbeteren van de riviernatuur. Het werk aan de luwtezones in het Zwarte Water begint in oktober en loopt door tot eind 2023. Zo wordt het gebied een nog duurzamere leefomgeving voor mens, dier en plant, een belangrijke stap richting de Kaderrichtlijn Water-doelen en de Natura2000-doelen van de provincie Overijssel.

Mensen met vragen kunnen bellen naar het gratis publieksinformatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

0  reacties

Cookie-instellingen