Nevengeul in wording

12-09-2022 905 keer bekeken

Vanaf augustus is begonnen met de aanleg van een nevengeul in de Herwijnense Bovenwaard. Hiermee worden twee doelen gerealiseerd: natuurcompensatie voor de dijkversterking en het verbeteren van de waterkwaliteit (opgave vanuit Europa).

Begin zomer 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een lopende beroepsprocedure van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Hiermee zijn alle 28 beroepen ongegrond verklaard en zijn de hoofdvergunningen, bestemmingspannen en het projectplan Waterwet onherroepelijk geworden. Daarmee kon het project in de Herwijnense Bovenwaard in augustus van start gaan met de aanleg van een nevengeul. Het waterschap werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat. De ontwikkelaar houdt rekening met de bestaande struinpaden en zorgt ervoor dat de agrariĆ«rs in het gebied ook na aanleg van de geul op hun perceel kunnen komen dankzij nieuw aan te leggen dammen en duikers.

Cookie-instellingen