Hard aan de slag in de uiterwaarden!

22-11-2022 924 keer bekeken

In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het project. U leest wat er al is gedaan, waar we op dit moment aan het werk zijn en wat u de komende periode aan werkzaamheden kunt verwachten.

De afgelopen periode is een bomen effect analyse uitgevoerd, onderzoek gedaan naar de effluentleiding, grondradaronderzoek uitgevoerd en er is een grote oefening geweest met de nood- en hulpdiensten. In deze vijfde nieuwsbrief is daarover alles te lezen.

Het project 'Salmsteke Ontkiemt' is een deelproject van het grote dijkversterkingsproject 'Sterke Lekdijk' en heeft heel wat voeten in de aarde, maar het resultaat wordt iets om naar uit te zien.

Leest u mee?

 

Cookie-instellingen